Inici
Català Castellano English


AUTÒMATES PROGRAMABLES BÀSIC-OMRON

Àrea: Tècnica

Codi: PR019

Horari: PER DETERMINAR

Durada: PER DETERMINAR

Inici:

Final:

Preu: 1a quota de 168€ i 3 quotes més de 100€

Modalitat:VIES D'ACCÉS:

FORMACIÓ BONIFICADA - O - PRIVAT | PRIVAT


OBSERVACIONS:

Cal realitzar prova de nivell d'Electricitat bàsica i d'Informàtica a nivell d'usuari.
L’últim dia de curs es realitzarà una prova escrita per tal de valorar els coneixements assolits al llarg de les sessions.
La superació d’aquesta permetrà a l’alumne obtenir un diploma acreditatiu del curs realitzat.


OBJECTIUS:

1.- Conèixer què és i com funciona un autòmat programable.
2.- Aprendre a programar-lo.
3.- Dominar la seva aplicació industrial.

El curs, a més d’ensenyar com programar un autòmat, pretén entrenar a l’alumne en la seva utilització. Això s’aconsegueix mitjançant la realització de pràctiques reals d’aplicació i utilitzant les tècniques modernes d’anàlisi i resolució de problemes com és el Grafset.

Es tracta, doncs d’un curs eminentment pràctic, destinat als electricistes, instal•ladors, constructors de màquines, tècnics de manteniment, enginyers tècnics, i en general a totes aquelles persones que, amb un més o menys grau, estan treballant en el camp dels automatismes, quadres de maniobra, reparació de sistemes basats amb autòmats, etc.


DIRIGIT A:

Personal Tècnic que realitzi tasques de :

– Instal•lació d'automatismes industrials
– Manteniment industrial elèctric
– Programadors de PLC's

Estudiants de cicles tècnics mitjans o superiors amb coneixements de programació, que vulguin posar en marxa PLC's.

Són necessaris coneixements previs d'Electricitat i d’ Informàtica bàsica.


PROGRAMA:

1.- INTRODUCCIÓ

Descripció bàsica d’un autòmat, principi de funcionament, aplicacions industrials típiques, avantatges respecte la lògica tradicional, senyals analògiques i digitals, codis de numeració, àlgebra de Boole, funcions lògiques combinatòries i seqüencials , exercicis.

2.- CARACTERÍSTIQUES D’UN AUTÒMAT

Unitat central. Mòduls d’entrada i sortida digitals i analògics. Especificacions, Arquitectura interna: relés interns, temporitzadors, comptadors, relés de retenció, memòria de dades. Mòduls externs d’ampliació. Perifèrics. Connexió en xarxa: BUS SYSMAC. Dispositius per connectar-se al bus.


3.-PROGRAMACIÓ D’UN AUTÒMAT

Principi de funcionament, instruccions i programes, eines per la programació: Monitor, consoles gràfiques, PC. Descripció a l’autòmat OMRON CPM1. Característiques. Descripció de la consola. Comandaments per l’inici i edició dels programes. Representació normalitzada d’un esquema de relés.

Instruccions LOAD, LOAD NOT, AND, OR, OR LD, AND LD, OUT. Temporitzadors i comptadors. Funcions biestables. Relés diferenciadors. Pràctiques d’aplicació.

Concepte de canal, organització i codificació, funcions aritmètiques: Suma, resta, multiplicació, etc. Desplaçament de bits i paraules, conversions de format, codificació descodificació i multiplexat, operacions amb memòria de dades, instruccions per comunicacions entre autòmats via el BUS SYSMAC.

El GRAFCET. Filosofia. Concepte d’estat, transició, receptivitat i acció. Convergències i divergències. Normes estàndards. Simplificació. Programació del GRAFCET. Pràctiques.

4.- SCADA.

Aplicacions de Supervisió i Control de Processos Industrials. Exemple amb Citect - Pràctica i implantació

Control de senyals Especials. Interrupcions. Senyals Analògics Tractament. Sincronisme de dades. Practica PLC

PRÀCTIQUES AMB AUTÒMATS

(Les pràctiques es faran en paral•lel amb la teoria)

Realització de maniobres bàsiques. Circuits contacte-relé. Lectura de polsadors i interruptors. Activació sortides.

Casos pràctics d’aplicació d’un autòmat programable. Com enfocar el problema. Com dissenyar el circuit. La seva programació. Comprovació i correcció del programa.

Control de semàfors, seqüenciador horari, gestió moviments d’un ascensor, sistema centralitzat d’alarmes, control d’accés, transport automàtic de caixes, automatismes per silos, programador de moviments, control de qualitat fabricació de peces, braç manipulador de peces, etc.C. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.