Inici
Català Castellano English


PRL- DEFORMACIÓ I TALL DE METALL

Àrea: Prevenció

Codi: 2018

Horari: PER DETERMINAR

Durada: 20

Inici:

Final:

Preu: 180€

Modalitat:VIES D'ACCÉS:

FORMACIÓ BONIFICADA - O - PRIVAT | | PRIVAT


OBSERVACIONS:

Preu del curs: 1 quota de 180 € per abonar en el moment de la inscripció.

Aquest curs és totalment bonificable a través de les quotes de la Seguretat Social de l’empresa pels treballadors de règim general segons el crèdit disponible de l’empresa.
Des d’ Infocentre us podem gestionar tot el procés de bonificació sense cap cost addicional.


OBJECTIUS:


• Proporcionar la formació adient en matèria de prevenció de riscos laborals, als professionals del sector del metall que desenvolupen la seva activitat laboral amb màquines de deformació i tall.
• Adquirir els coneixements bàsics i generals relacionats amb els riscs presents en l’activitat laboral.
• Conèixer les mesures preventives per evitar els riscs de l’activitat.


DIRIGIT A:

Curs adreçat a treballadors del sector del metall que desenvolupin la seva activitat realitzant tasques de mecanitzat per deformació i tall del metall.


PROGRAMA:

Bloc comú de prevenció del sector del metall (12 hores)

1. Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i del seu entorn.
• Riscos i mesures preventives.
• Coneixement de l’entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d’un punt de vista preventiu.
• Emmagatzematge i apilament de materials.
• Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.
• Ordre i neteja
• Senyalització. Trànsit pel centre de treball.
2. Interferències entre activitats.
• Activitats simultànies o successives.
3. Drets i obligacions.
• Marc normatiu general i específic.
• Organització de la prevenció.
• Foment de la presa de consciencia sobre la importància d'involucrar-se en la prevenció de riscos laborals.
• Participació, informació, consulta i propostes.
4. Seguretat vial.
5. Primers auxilis i mesures d’emergència.
• Coneixements específics bàsics. Objectius i funcions.

Bloc específic segons l’activitat laboral concreta (8 hores)

La formació específica incidirà, entre altres, en els següents riscos i en les seves corresponents mesures preventives:

• Caigudes al mateix nivell.
• Cops contra objectes o elements de la màquina-eina.
• Riscos per projecció de partícules o objectes.
• Atrapaments per i entre objectes.
• Riscos per contactes elèctrics i objectes.
• Riscos per manipulació de carregues.
• Soroll.
• Talls amb objectes afilats.
• Aixafament entre útils.C. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.