Inici
Català Castellano English


SISTEMES MICROINFORMÀTICS -CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

Àrea: Tecnologia digital

Codi: 18/FOAP/413/0155452/036+037+038

Horari: DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9:00 A 15:00 HORES

Durada: 640 H

Inici: 14/01/2019

Final: 05/06/2019

Preu:

Modalitat:VIES D'ACCÉS:

PERSONES EN SITUACIÓ D'ATUR | PRIVAT


OBSERVACIONS:


Curs 100% Subvencionat per el Servei d'Ocupació de Catalunya

Què són els certificats de professionalitat?

El certificat de professionalitat acredita les qualificacions oficials contingudes en el perfil professional d’una ocupació.

S’obtenen superant els mòduls formatius, avaluant les competències donades per l’experiència laboral o per l’aprenentatge no formal, i sumant acreditacions de les unitats de competències contingudes en el certificat.

Els certificats de professionalitat són expedits pels Serveis Públics d’Ocupació mitjançant les proves realitzades en centres estatals i autonòmics.

Una vegada has demostrat que ets una persona qualificada per a exercir una professió se’t concedeix un certificat de professionalitat que acredita la competència professional de qui ho posseeix per al desenvolupament d’una activitat laboral. Aquests certificats són documents oficials i tenen validesa en tota Espanya. No són títols acadèmics, és a dir, amb ells no pots accedir a la universitat ni a cicles formatius però si pots obtenir els Títols de Professionalitat d’Educació.


OBJECTIUS::

Instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics per fer-los servir, i donar
suport a l'usuari en l'ús d'aplicacions sobre aquests sistemes com a part del servei de
suport informàtic d'una organització.


DIRIGIT A:

Prioritàriament a persones en situació d'atur tot i que un 40 % dels alumnes poden ser treballadors en actiu.

Requisits d'accés: Títol de grau mig -FPI o bé demostrar coneixements formatius i professionals suficients

OCUPACIONS O LLOCS DE TREBALL RELACIONATS:

-Instal·lador/a d'equips microinformàtics.
-Reparador/a de microordinadors.
-Comercial de microinformàtica.
-Personal de suport tècnic.
-Operador/a de teleassistència.Implementar y administrar sistemas de gestión de información en una organización,


Implementar y administrar sistemas de gestión de información en una organización,
Implementar y administrar sistemas de gestión de información en una organización,PROGRAMA:

MODUL 1 - INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS
1-INSTAL.LACIÓ I ACTUALITZACÓ DE SISTEMES OPERATIUS
- Classificar les funcions i característiques del programari base per al
funcionament d'un sistema microinformàtic.
-Aplicar processos d'instal·lació i de configuració de sistemes operatius per
activar les funcionalitats de l'equip informàtic d'acord amb unes especificacions
rebudes.
-Actualitzar el sistema operatiu d'un equip informàtic per incloure-hi noves
funcionalitats i solucionar problemes de seguretat segons unes especificacions
tècniques.
2-EXPLOTACIÓ DE LES FUNCIONALITATS DEL SISTEMA MICROINFORMÀTIC
- Utilitzar les aplicacions que proporcionen els sistemes operatius per explotar el
sistema d'acord amb unes especificacions tècniques.

MODUL 2 - IMPLANTACIÓ DELS ELEMENTS DE LA XARXA LOCAL
1- INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DELS NODES D'UNA XARXA D'ÀREA LOCAL
- Classificar els elements de comunicacions que conformen una xarxa local per
identificar els components que constitueixen el mapa físic.
-Aplicar els procediments d'instal·lació i configuració dels nodes de la xarxa
local, així com els gestors de protocols i altres programes que admeten serveis de
comunicacions.
-Establir la configuració dels paràmetres dels protocols de comunicacions als
nodes de la xarxa per integrar-los a la pròpia xarxa seguint uns procediments rebuts.
2- VERIFICACIÓ I RESOLUCIÓ D'INCIDÈNCIES EN UNA XARXA D'ÀREA LOCAL
-Aplicar els procediments de prova i verificació dels elements de connectivitat la xarxa i les eines per a aquests processos.
- Atendre les incidències dels elements de comunicacions de la xarxa local i
resoldre-les seguint unes especificacions rebudes.

MODUL3- INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ D'APLICACIONS INFORMÀTIQUES
-Interpretar la informació relativa a la configuració dels equips informàtics per
determinar la instal·lació adequada de les aplicacions.
- Instal·lar, configurar i actualitzar les aplicacions ofimàtiques i corporatives en un
equip informàtic.
-Facilitar l'ús de les aplicacions informàtiques mitjançant l'assistència tècnica en
cas de mal funcionament del programa.

MODUL4- APLICACIONS MICROINFORMÀTIQUES
1-ASSISTÈNCIA D'USUARIS EN L'ÚS D'APLICACIONS OFIMÀTIQUES I DE CORREU ELECTRÒNIC
-Facilitar l'ús de les aplicacions informàtiques assistint a l'usuari durant el
període d'utilització.
2- ELABORACIÓ DE DOCUMENTS DE TEXT
-Elaborar documents amb aplicacions ofimàtiques de processador de textos.
3- ELABORACIÓ DE FULLS DE CÀLCUL
-Elaborar documents amb aplicacions ofimàtiques de full de càlcul.
4-ELABORACIÓ DE PRESENTACIONS
-Elaborar documents amb aplicacions ofimàtiques de presentacions.
5- ELABORACIÓ I MODIFICACIÓ D'IMATGES O ALTRES ELEMENTS
GRÀFICS
-Elaborar gràfics amb aplicacions ofimàtiques d'elaboració o retoc d'imatges.

MÒDULS DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS DE SISTEMES
MICROINFORMÀTICS
-Instal·lar i configurar el programari de base d'acord amb els protocols i
procediments establerts a l'empresa.
-Participar, d'acord amb les instruccions rebudes, en la instal·lació, la
configuració, la posada en marxa i el manteniment d'una xarxa d'àrea local d'acord
amb els procediments establerts a l'empresa.
-Instal·lar, configurar i mantenir paquets informàtics de propòsit general i
aplicacions específiques d'acord amb les instruccions rebudes.
-Facilitar l'ús d'aplicacions ofimàtiques i corporatives a l'usuari i oferir-li
assistència.
- Participar en els processos de treball de l'empresa seguint les normes i
instruccions establertes al centre de treball.
C. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.