Inici
Català Castellano English


AUTOMATS S7-1200 NIVELL INICIAL

Àrea: Tècnica

Codi: 2692/2019

Horari: Dimecres de 18:30 a 21:30

Durada: 21 Hores

Inici: 15/05/2019

Final: 26/06/2019

Preu: 450 € (1 quota inicial de 225 € + 1 quota de 225 €)

Modalitat:VIES D'ACCÉS:

FORMACIÓ BONIFICADA - O - PRIVAT | PRIVAT


OBJECTIUS:

• Adquirir els coneixements que permetin a l’Alumne la utilització i la programació bàsica dels Autòmats Programables Siemens S7 1200.
• Realitzar programes segons norma IEC 1131-3 mitjançant el Software STEP7 Basic.
• Conèixer els principals sistemes de comunicació industrial.
• Fer la configuració de Pantalles tàctils KTP.
• Realitzar la Programació de Pantalles tàctils KTP amb el software de programació WinCC Basic.


DIRIGIT A:

Persones de departaments tècnics que tinguin necessitat o interès en conèixer el funcionament de l’autòmat S7-1200.
Són necessaris coneixements previs d’electricitat industrial o automatismes a part de coneixements d’informàtica a nivell d’usuari.


PROGRAMA:

Tema 1. Presentació de l’Autòmat Programable SIEMENS S7 1200.
• Familia d’Autòmats S7-1200. 1211C, 1212C, 1214C,1215C,1217C.
• Descripció de les parts de l’Autòmat. CPU, Entrades i sortides digitals, Memory Card ( MC), Signal Board (SB), Communication Modules (CM), Analog I/O Modules (SM-1234), CSM.
• Característiques de l’equip.

Tema 2. Configuració del Hardware.
• Instal·lació i cablejat
• Configuració dels equips. Entrades i sortides digitals, analògiques, etc.

Tema 3. Software de Programació TIA PORTAL V15.
• Coneixement de l’entorn de treball.
• Creació del projecte.
• Configuració del hardware.
• Connexió en xarxa dels dispositius.
• Programació dels PLC.
• Configuració de la visualització.
• La càrrega de dades de configuració.
• Us de funcions online i de diagnòstic.

Tema 4. Comandaments i Funcions de Programació.
• Llenguatges de Programació KOP, FUP,AWL I SCL
• Metodologia de Programació
• Treballs amb diversos blocs lògics,
• Blocs d’organització (OBs).
• Les funcions (FCs).
• Els blocs de funcions (FBs).
• Els blocs de dades (DBs).

Tema 5. Eines de Diagnòstic.
• Leds d’estat.
• Establiment d’una connexió online.
• Ajust de l’adreça IP i hora.
• Panell de control de la CPU online.
• Visualització dels events de diagnòstic de la CPU.

Tema 6. Programació de variables analògiques.

Tema 7. Salvaguarda i Documentació de Programes.

Tema 8. Profinet.
• Connexió directa.
• Connexió en xarxa.
• Configuració de l’interfaz.

Tema 9. Presentació de la Interfase Home Machine ( HMI ) i SoftwareC. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.