Inici
Català Castellano English


Anglès B1.A - Principalment subvencionat per a treballadors

Àrea: Idiomes

Codi: VC-3

Horari: DIMARTS I DIJOUS DE 18:30 A 21

Durada: 60 hores

Inici: 05/02/2019

Final: 25/04/2019

Preu: Subvencionat

Modalitat: PresencialVIES D'ACCÉS:

CURSOS SUBVENCIONATS PER TREBALLADORS I AUTONOMS | PRIVAT


OBSERVACIONS:

Per poder cursar aquest curs és requisit tenir el nivell previ adequat.
Es requereix una assistència del 75% en l'assistència al curs.


OBJECTIUS:

Aprofundir en l'estudi de la llengua anglesa, desenvolupant les competències relacionades al nivell del B1 dins del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL)

COMPETENCIAS DEL NIVEL B1

- L'alumnes es capaç de comprendre els punts principals de textes clars i en llengua estandard si tracten sobre qüestions que li siguin conegudes, ja sigui en situacions de treball, d'estudi o d'oci.

- L'alumne es capaç de produïr textes simples i coherents sobre temes que li son familiars o en els que té un interés personal. Pot descriure experiencies, aconteixements, desitjos i aspiracions, així com justificar breument les seves opinions o explicar els seus plans.

El nivell B1 correspon a ususaris independents amb l'idioma, es a dir, compten amb la fluïdesa necessària per a poder-se comunicar sense esforç amb parlants natius.

El Marc Comú europeu de Referència per a les LLengües (MCERL) es el sistema que defineix els diferents nivells d'expressió i comprensió oral i escrita per a les llengües. Està dividit en 6 nivells diferents compresos en 3 blocs principals:

A - nivell bàsic
B - usuari independent
C - usuari competent

Cada bloc es divideix en 2 nivells: 1 i 2


DIRIGIT A:

Persones amb un nivell A2 assolit dins del Marc Comú Europeu de Referencia (MCER) i que vulguin aprofundir en les seves capacitats en el domini de la llengüa anglesa.

Curs subvencionat principalment per treballadors en actiu


PROGRAMA:

- A. COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES
- A.1 Continguts lexicosemàntics
- A.2 Continguts gramaticals
- A.3 Continguts ortogràfics
- A.4 Continguts fonètics i fonològics
- B. COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS
- C. COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES
- C.1 Continguts funcionals
- C.2 Continguts discursiusC. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.