Inici
Català Castellano English


INGLÉS B1

Àrea: Idiomes

Codi: SSCE03_S_A_V2

Horari:

Durada: 90

Inici:

Final:

Preu:

Modalitat: On-lineVIES D'ACCÉS:

FORMACIÓ BONIFICADA - O - PRIVAT | PRIVAT


OBJECTIUS:

"Conseguir que los alumnos:

Sean capaces de sacarle partido a un repertorio amplio pero sencillo de vocabulario, estructuras y fórmulas aprendidas;

Pongan en juego los conocimientos generales del mundo hispano (referentes culturales, normas y convenciones de carácter sociocultural) que necesitan para desenvolverse en las diferentes transacciones en las que participan;

Se comuniquen adecuadamente en un registro neutro, aunque con suficiente flexibilidad como para adaptarse a diferentes situaciones;

Se expresen con razonable corrección, aunque vacilen o hagan pausas para pensar lo que van a decir y cometan errores (especialmente de pronunciación) sobre todo en situaciones imprevistas y de cierta tensión;

Sepan cómo pedir a alguien que aclare o desarrolle lo que acaba de decir;

Sean capaces de realizar las transacciones que se requieren en la organización de un viaje o durante su desarrollo o en situaciones menos habituales en comercios, agencias de alquiler de coches, oficinas de correos, bancos, etc.;

Sean capaces de plantear quejas y de relatar detalles de situaciones imprevistas (robos, accidentes, etc.).
"


PROGRAMA:

"Unit 1. Let me introduce myself
1.a Need for a change
1.b Just what i am looking for!!!
1.c Welcome to edinburgh.
1.d Getting to know my host family.

Unit 2. Once upon a time
2.a A strange night
2.b The poets´ corner
2.c Once upon a time in england
2.d The storyteller

Unit 3. Enjoy your trip!
3.a What a difficult decision!
3.b Getting ready
3.c Destination: ireland
3.d *auld lang syne

Unit 4. I haven’t seen you for ages
4.a I´ve never tried it before!
4.b Yummy, yummy!
4.c The bill, please
4.d Enjoy your meal!
Unit 5. How can i help you?
5.a I´m a shopaholic
5.b Shopping at harrods
5.c How can i help you?
5.d I want my money back

Unit 6. I’m into new technology
6.a. I´m a technophile
6.b My first day at work
6.c It´s so exciting!
6.d I am the best candidate for that job!

Unit 7. If i were in your shoes
7.a If i could, i would.
7.b I wish i could study at oxford!
7.c It´s so exciting!
7.d Dear mr jones

Unit 8. I’m not feeling a hundred per cent
8.a I need a rest!
8.b I feel under the weather!
8.c The honour of the knight
8.d Beyond words

Unit 9. Farewell!
9.a The film is being shot
9.b Would you fancy a rom-com?
9.c Definitely!
9.d I´ll miss you!

Irregular verbs

Listening transcripts

Exercises key
"C. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

INSCRIURE'M

IMPRIMIR

INFORMACIÓ SOBRE ELS CURSOS ON-LINE D'IDIOMES


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.