Inici
Català Castellano English


FISCALIDAD DE LAS OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL

Àrea: Gestió empresa

Codi: UF1759_V2

Horari:

Durada: 30

Inici:

Final:

Preu:

Modalitat: On-lineVIES D'ACCÉS:

FORMACIÓ BONIFICADA - O - PRIVAT | PRIVAT


OBJECTIUS:

"Calcular las cuotas liquidables de los impuestos que afectan a las operaciones de comercio internacional, elaborando la documentación correspondiente a sus declaraciones – liquidaciones y aplicando la normativa fiscal vigente.
"


PROGRAMA:

" Tema 1. Elementos de fiscalidad en el Comercio Internacional.
1.1 Consideraciones generales de fiscalidad internacional.
1.2 Conceptos básicos de los impuestos.
1.3 Aplicaciones informáticas para la gestión fiscal de las operaciones de comercio internacional.

Tema 2. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en el Comercio Exterior.
2.1 Conceptos básicos del IVA.
2.2 Tipos de operaciones sujetos a IVA.
2.3 El IVA en las operaciones intracomunitarias.
2.4 El IVA en las operaciones con terceros países: Importaciones.
2.5 El IVA en las operaciones con terceros países: Exportaciones.
2.6 El IVA en las operaciones especiales.

Tema 3. Impuestos y Regímenes Especiales.
3.1 Tipos de Impuestos Especiales.
3.2 Consideraciones generales sobre los impuestos especiales.
3.3 Gestión de los impuestos especiales a las operaciones de Comercio Exterior.
3.4 Régimen fiscal especial de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla.
"C. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

INSCRIURE'M

IMPRIMIR

INFORMACIÓ SOBRE ELS CURSOS ON-LINE D'IDIOMES


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.