Inici
Català Castellano English


INAD0108 OPERACIONS AUXILIARS D'ELABORACIÓ EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA - Certificat de professionalitat

Àrea: Alimentació

Codi: FOAP 2019

Horari: Dilluns, Dimecres, Dijous i Divendres de 9 a 14:30 i Dimarts de 15 a 19

Durada: 260 Hores

Inici: 01/10/2019

Final: 31/01/2020

Preu:

Modalitat:VIES D'ACCÉS:

CURSOS SUBVENCIONAT PER PERSONES DESOCUPADES | PRIVAT


OBSERVACIONS:

PENDENT D'APROVACIÓ

Curs 100% Subvencionat per el Servei d'Ocupació de Catalunya

Què són els certificats de professionalitat?
El certificat de professionalitat és una titulació oficial que acredita les qualificacions professionals i garanteixen que la persona té els coneixements, habilitats i aptituds per desenvolupar una activitat laboral. (http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/millorar-el-perfil/certificats-de-professionalitat/)

S’obtenen superant els mòduls formatius, avaluant les competències donades per l’experiència laboral o per l’aprenentatge no formal, i sumant acreditacions de les unitats de competències contingudes en el certificat.

Els certificats de professionalitat són expedits pels Serveis Públics d’Ocupació mitjançant les proves realitzades en centres estatals i autonòmics.

Una vegada has demostrat que ets una persona qualificada per a exercir una professió se’t concedeix un certificat de professionalitat que acredita la competència professional de qui ho posseeix per al desenvolupament d’una activitat laboral. Aquests certificats són documents oficials i tenen validesa en tota Espanya. No són títols acadèmics, és a dir, amb ells no pots accedir a la universitat ni a cicles formatius però si pots obtenir els Títols de Professionalitat d’Educació


OBJECTIUS:

L'objectiu general del curs és donar a l'alumne la formació bàsica en l'elaboració del producte
- Realitzar operacions de suport en la recepció i preparació de les matèries primeres i auxiliars que intervenen en els processos productius.

- Col-laborar en aquests processos, ajudant en les operacions rutinàries i senzilles d'elaboració i d'envasat de productes alimenaris, d'acord amb les instruccions de treball i amb les normes d'higiene i seguretat específiques.

- Manipular càrregues amb carretons elevadors, per la càrrega i descàrrega de mercaderies.


DIRIGIT A:

Persones que vulguin adquirir els coneixements bàsics relacionats amb la indústria alimentària en l'àmbit dels processos d'elaboració o persones que tinguin interès a desenvolupar una carrera professional dins de la indústria alimentària.

Aquesta formació és 100% subvencionada, prioritàriament a persones en situació d'atur, tot i que un 20% de les places poden ser destinades a treballadors en actiu.

No són necessaris requisits previs en l'àmbit formatiu.

Ocupacions o llocs de treball relacionats amb la formació:
- Carretoner/a
- Mosso/a de magatzem
- Peons de la indústria de l'alimentació i begudes
- Preparador/a de matèries primeres
- Operador/a de màquines per elaborar i envasar productes alimentàris


MÒDULS FORMATIUS:

MF0543 - Preparació de matèries primeres. (50 hores)
- Conceptes elementals de les matèries primeres bàsiques en la indústria alimentària
- Matèries primeres auxiliars en les indústries alimentàries
- Conservació de matèries primeres i materials auxiliars.
- Operacions bàsiques de preparació de matèries primers
- Seguretat laboral i seguretat alimentària

MF0544 - Operacions bàsiques de processos de productes alimentaris (110 hores)

UF0697 - Utilització d'equips i útils en l'elaboració i tractament de productes alimentaris (60 hores)
- Operacions bàsiques d'elaboració de productes alimentaris.
- Equips, maquinària i útils utilitzats en l'elaboració de productes alimentaris
- Tractaments finals de conservació i acabat de productes alimentaris.

UF0698 - Utilització d'instal·lacions per a l'elaboració de productes alimentaris (50 hores)
- Descripció elemental i actuacions bàsiques en instal·lacions habituals de la indústria alimentària.
- Descripció elemental i actuacions bàsiques en els principals tipus d'instal·lacions de processament i elaboració d'aliments
- Prevenció de riscos, seguretat laboral i seguretat alimentaria.
- Protecció mediambiental en la indústria alimentaria.

MF0545 - Envasat i empaquetat de productes alimentaris (50 hores)
- Conceptes bàsics de l'envasat en la indústria alimentaria.
- Materials i productes per a l'envasat en la indústria alimentaria.
- Materials d'embalatge i envasat
- Descripció de les operacions d'envasat, condicionat i embalatge
- Funcionament bàsic de la maquinària d'envasat, condicionat i embalatge

MF0432 - Manipulació de càrregues amb carretons elevadors (50 hores)
- Manipulació i transport de mercaderies
- Embalatge i paletització de mercaderies
- Carretons per al transport de mercaderies
- Maneig i conducció de carretons
- Carrega i descàrrega de mercaderies

Mòdul de pràctiques professionals - 40 hores

Durada total del certificat de professionalitat: 300 horesC. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.