Inici
Català Castellano English


ANGLES B2 - INCLOU EXAMEN OFICIAL APTIS (BRITISH COUNCIL)

Àrea: Idiomes

Codi: FOAP 2019

Horari: Dil., Dim., Dix. i Div. de 9:00 a 13:00 i Dij. de 9:00 a 14:00

Durada: 280 hores

Inici: 07/10/2019

Final: 07/02/2020

Preu:

Modalitat:VIES D'ACCÉS:

CURSOS SUBVENCIONAT PER PERSONES DESOCUPADES | PRIVAT


OBJECTIUS:

• Utilitzar la Llengua anglesa eficaçment, amb fluïdesa i precisió, en un ventall ampli de situacions, mostrant un cert domini deis aspectes formals, discursius i lèxics de la [llengua.
• Adquirir estratègies lingüístiques i d'aprenentatge que fomentin I ‘autonomia de I ‘aprenent, fent ús del bagatge personal en I ‘aprenentatge d'idiomes
• Conèixer els valors d'altres cultures, i reconèixer els usos i convencions socials de la llengua.


DIRIGIT A:

Persones amb un nivell B1 assolit i que volen obtenir un domini de la llengua anglesa


PROGRAMA:

1. Expressió i interacció oral

Comunicar-se de manera apropiada amb fluïdesa i espontaneïtat en diverses situacions socials i professionals, sobre una amplia gamma de temes relacionats amb àmbits del seu interès i interactuant amb els interlocutors.

2. Expressió i interacció escrita
Escriure textos extensos, clars i ben estructurats, expressant i argumentant les opinions i destacant els aspectes més significatius i oferint detalls rellevants que serveixin de recolzament, amb precisió i domini deis diferents registres i tipologia textual.

3. Comprensió oral
Comprendre les informacions més rellevants de textos provinents de fonts diverses (els mitjans de comunicació, pel•lícules, conferencies, discursos, missatges enregistrats, converses telefòniques i cara a cara).

4. Comprensió lectora
Comprendre sense dificultat textos lIargs i de certa complexitat, i localitzar-hi informació específica.C. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.