Inici
Català Castellano English


IFCT0108 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I MANTENIMENT DE SISTEMES INFORMÀTICS - Certificat de professionalitat

Àrea: Tecnologia digital

Codi: FOAP 2019

Horari: de Dilluns a Divendres de 9 a 14 Hores

Durada: 410 HORES

Inici:

Final:

Preu:

Modalitat:VIES D'ACCÉS:

CURSOS SUBVENCIONAT PER PERSONES DESOCUPADES | PRIVAT


OBSERVACIONS:

Curs 100% Subvencionat per el Servei d'Ocupació de Catalunya

Què són els certificats de professionalitat?
El certificat de professionalitat és una titulació oficial que acredita les qualificacions professionals i garanteixen que la persona té els coneixements, habilitats i aptituds per desenvolupar una activitat laboral. (http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/millorar-el-perfil/certificats-de-professionalitat/)

S’obtenen superant els mòduls formatius, avaluant les competències donades per l’experiència laboral o per l’aprenentatge no formal, i sumant acreditacions de les unitats de competències contingudes en el certificat.

Els certificats de professionalitat són expedits pels Serveis Públics d’Ocupació mitjançant les proves realitzades en centres estatals i autonòmics.

Una vegada has demostrat que ets una persona qualificada per a exercir una professió se’t concedeix un certificat de professionalitat que acredita la competència professional de qui ho posseeix per al desenvolupament d’una activitat laboral. Aquests certificats són documents oficials i tenen validesa en tota Espanya. No són títols acadèmics, és a dir, amb ells no pots accedir a la universitat ni a cicles formatius però si pots obtenir els Títols de Professionalitat d’Educació


OBJECTIUS:

L'objectiu general del curs és donar la formació bàsica per capacitar la persona per realitzar operacions auxiliars de muntatge i manteniment d'equips informàtics i perifèrics, sota la supervisió d'un responsable, aplicant criteris de qualitat i actuant en condicions de seguretat i respecte al medi ambient tot seguint instruccions i procediments establerts.


L'alumne es formarà per desenvolupar la seva activitat professional en:
- Empreses o entitats de qualsevol mida que utilitzin sistemes informàtics per a la seva gestió i que puguin estar emmarcades en qualsevol sector productiu.
- Empreses dedicades a la comercialització, muntatge, manteniment i reparació d'equips i serveis microinformàtics.
- Empreses que donen serveis d'assistència tècnica microinformàtica
- En administracions públiques com a part del suport informàtic de l'organització


DIRIGIT A:

Persones que vulguin adquirir els coneixements bàsics relacionats amb el muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics que vulguin encaminar la seva carrera professional al sector informàtic o de les TIC.

Aquesta formació és 100% subvencionada, prioritàriament a persones en situació d'atur, tot i que un 20% de les places poden ser destinades a treballadors en actiu.

No són necessaris requisits previs en l'àmbit formatiu.

Ocupacions o llocs de treball relacionats amb la formació:
- Operari en muntatge d'equips microinformàtics
- Operari en manteniment de sistemes microinformàtics


MÒDULS FORMATIUS:

MF1207 - Operacions auxiliars de muntatge de components informàtics (130 hores)

UF0465 - Muntatge de components i perifèrics microinformàtics (90 hores)
- Conceptes d'electricitat
- Principis de funcionament de components elèctrics i electrònics
- Característiques d'elements hardware interns dels equips microinformàtics
- Connectors i busos externs d'un sistema microinformàtic
- Perifèrics microinformàtics
- Tècniques de muntatge, substitució i connexió de components i perifèrics microinformàtics
- Armaris de distribució
- Normes de protecció del medi ambient
- Prevenció de riscos laborals

UF0466 - Prova i verificació d'equips i perifèrics microinformàtics (40 hores)
- Eines de verificació de sistemes microinformàtics
- Instal·lació bàsica de sistemes operatius
- Software de testeig i verificació

MF1208 - Operacions auxiliars de manteniment de sistemes microinformàtics (70 hores)
- Tècniques auxiliars de manteniment de sistemes microinformàtics
- Verificació del sistema
- Manteniment d'equips microinformàtics
- Elements consumibles de sistemes microinformàtics
- Mètodes de replicació física de particions i discos durs
- Etiquetat, embalatge, emmagatzematge i trasllat d'equips, perifèrics i consumibles
- Tractament de residus informàtics

MF1209 - Operacions auxiliars amb tecnologies de la informació i la comunicació (90 hores)
- Blocs funcionals en un sistema informàtics
- Xarxes d'àrea local
- El sistema operatiu en l'ús bàsic de les TIC
- Dispositius multimèdia
- Elaboració de documents amb un processador de textos
- Tractament i presentació d'informació amb fulls de càlcul
- Tractament i presentació d'informació amb bases de dades
- Tractament i presentació d'informació amb software de presentacions
- Recerca de la informació a través d'Internet / Intranet
- Programes de comunicació a través d'Internet / Intranet

Mòdul de pràctiques professionals - 80 hores

Durada total del certificat de professionalitat: 370 horesC. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.