Inici
Català Castellano English


EOCQ027PO - PRL PER TREBALLADORS D'OPERADORS D'EQUIPS MANUALS

Àrea: Tècnica

Codi: ESTATAL 2019

Horari: PER DETERMINAR

Durada: 20 HORES

Inici:

Final:

Preu:

Modalitat: PresencialVIES D'ACCÉS:

CURSOS SUBVENCIONATS PER TREBALLADORS I AUTONOMS | PRIVAT


OBSERVACIONS:

PENDENT D'APROVACIÓ

Curs pendent d’aprovació
Curs 100% subvencionat per el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
Per obtenir l’acreditació es requereix una assistència mínima del 75% de les sessions presencials, així com també la superació d’un examen o prova.


OBJECTIUS:

Adquirir els coneixements i normes específiques en matèria de seguretat i salut en
el treball en relació amb l'activitat d'operadors d'equips manuals.


DIRIGIT A:

Preferentment a treballadors del sector de la industria del metall que vulguin adquirir coneixements


PROGRAMA:

1. DEFINICIÓ DELS TREBALLS.
2. TIPUS D'EQUIPS.
2.1. Tronzadora.
2.2. Cizalladora.
2.3. Radial.
2.4. Guillotina.
2.5. Pulidora.
2.6. Martells pneumàtics.
2.7. Unes altres.
3. PROCEDIMENTS DE TREBALL.
3.1. Tècniques preventives específiques.
3.2. Aplicació del pla de seguretat i salut en l'ús de l'equip de treball concret.
3.3. Avaluació de riscos en el cas que no existeixi pla.
3.4. Proteccions col·lectives (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
3.5. Proteccions individuals (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
4. FORMACIÓ ESPECÍFICA DE L'OPERADOR.
4.1. Autorització d'ús.
4.2. Senyalització.
4.3. Connexions elèctriques o mecàniques.
4.4. Mitjans auxiliars, equips i eines.
4.5. Útils de l'equip de treball.
5. MANTENIMENT I VERIFICACIONS.
5.1. Manual del fabricant.
5.2. Característiques dels principals elements.
5.3.Dispositius de seguretat.
5.4. Documentació.
5.5. Sistemes d'elevació.
5.6.Altres
6. VERIFICACIÓ, IDENTIFICACIÓ I VIGILÀNCIA DEL LLOC DE TREBALL I EL SEU ENTORN.
6.1. Riscos i mesures preventives necessàries.
6.2. Coneixement de l'entorn del lloc de treball (ubicació d'apilaments i material de rebuig,
proximitat de connexions).
6.3. lanificación de les tasques des d'un punt de vista preventiu.
6.4. Trànsit per l'obra (rases, desnivells).
6.5. Implantació en el lloc de treball (prevenció de caigudes de persones a diferent nivell, danys a
tercers, etc.
6.6. Interferències entre activitats.
6.7. Activitats simultànies o successives.
6.8. Ventilació del lloc de treball. Sorolls.
6.9. Senyalització i trànsit.
6.10. Drets i obligacions.
6.11. Marc normatiu general i específic.
6.12. Organització de la prevenció.
6.13. Foment de la presa de consciència sobre la importància d'involucrar-se en la prevenció de riscos
laborals.
6.14. Participació, informació, consulta i propostesC. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.