Inici
Català Castellano English


IMAQ003PO - MANTENIMENT INDUSTRIAL PREVENTIU

Àrea: Prevenció

Codi: ESTATAL 2019

Horari: PER DETERMINAR

Durada: 75 HORES

Inici:

Final:

Preu:

Modalitat: PresencialVIES D'ACCÉS:

CURSOS SUBVENCIONATS PER TREBALLADORS I AUTONOMS | PRIVAT


OBSERVACIONS:

PENDENT D'APROVACIÓ

Curs pendent d’aprovació
Curs 100% subvencionat per el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
Per obtenir l’acreditació es requereix una assistència mínima del 75% de les sessions presencials, així com també la superació d’un examen o prova.


OBJECTIUS:

Realitzar el manteniment preventiu en màquines, equips i instal·lacions.


DIRIGIT A:

Preferentment a treballadors del sector de la industria del metall que vulguin adquirir coneixements


PROGRAMA:

1. CONCEPTES GENERALS I FUNCIONS DEL MECÀNIC
1.1. Conceptes generals i funcions del mecànic.
1.2. Definició dels llocs d'operari i personal de manteniment.
2. CONEIXEMENT DELS METALLS
2.1. Introducció.
2.2. Propietats físiques dels metalls.
2.3. Propietats químiques dels metalls.
2.4. Metalls fèrrics, fosa i acers.
2.5. Metalls no fèrrics, coure, estany, alumini, plom, zinc.
2.6. Tractament tèrmic dels metalls fèrrics i no fèrrics
3. CONTROL DE POTÈNCIA
3.1. Funcions i constitució dels arrancadors.
3.2. Seccionament.
3.3. Protecció contra els curtcircuits i sobrecàrregues.
3.4. Associació d'aparells: la coordinació.
4. PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
4.1. Pneumàtica.
4.1.1. Simbologia.
4.1.2. Exemples de circuits.
4.2. Hidràulica.
4.2.1. Líquids hidràulics.
4.2.2. Additius.
4.2.3. Esquema bàsic d'un circuit hidràulic.
5. ELEMENTS MECÀNICS DE TRANSMISSIÓ I TRANSPORT
5.1. Elements mecànics de transmissió i transport.
5.2. Màquines simples.
5.3. Coixinets de fricció.
5.4. Coixinets de rodadura o rodaments.
5.5. Fallades en els rodaments.
5.6. Designació dels rodaments.
5.7. Transmissions.
5.7.1. Transmissions per engranatges.
5.7.2. Transmissions per cadena.
5.7.3. Transmissions per corretja.
5.7.4. Transmissions per rodes de fricció.
5.8. Rosques.
(Aquest epígraf només s'emplenarà si existeixen requisits legals per a l'exercici de la professió)
9. Requisits oficials dels centres:
(Aquest epígraf només s'emplenarà si per a la impartició de la formació existeix algun requisit d'homologació /
autorització del centre per part d'una altra administració competent.
d'especialitats formatives previst en l'article 20.3 del Reial decret 395/2007, de 23 de març i estigui
associat a l'especialitat formativa per a la qual se sol·licita inscripció.
– Estar referits tant als coneixements com a les destreses pràctiques i habilitats recollides en
els objectius d'aprenentatge dels citats programes formatius, de manera que en el seu conjunt permetin
aconseguir els resultats d'aprenentatge previstos.
– Organitzar-se a través d'índexs, mapes, taules de contingut, esquemes, epígrafs o titulars de fàcil
discriminació i seqüenciés pedagògicament de tal manera que permeten la seva comprensió i retenció.
– No ser merament informatius, promovent la seva aplicació pràctica a través d'activitats d'aprenentatge
(autoevaluables o valorades pel tutor-formador) rellevants per a la pràctica professional, que
serveixin per a verificar el progrés de l'aprenentatge de l'alumnat, fer un seguiment de les seves dificultats d'aprenentatge
i prestar-li el suport adequat.
– No ser exclusivament textuals, incloent variats recursos (necessaris i rellevants), tant estàtics
com interactius (imatges, gràfics, àudio, vídeo, animacions, enllaços, simulacions, articles, fòrum,
xat, etc.). de forma periòdica.
– Poder ser ampliats o complementats mitjançant diferents recursos addicionals als quals l'alumnat
pugui accedir i consultar a voluntat.
– Donar lloc a resums o síntesis i a glossaris que identifiquin i defineixin els termes o vocables
bàsics, rellevants o claus per a la comprensió dels aprenentatges.
– Avaluar la seva adquisició durant o a la finalització de l'acció formativa a través d'activitats d'avaluació
(exercicis, preguntes, treballs, problemes, casos, proves, etc.), que permetin mesurar el
rendiment o acompliment de l'alumnat.
6. MANTENIMENT PREDICTIU I PREVENTIU
6.1. Introducció.
6.2. Filosofia actual del manteniment. Minimitzar parades imprevistes.
6.3. Eficàcia de les parades programades i planificades per a la reducció de les parades totals.
6.4. La cura bàsica dels equips.
6.4.1. Neteja.
6.4.2. Lubricació programada.
6.4.3. Ajustos
6.5. Col·laboració del personal de producció
6.6. Inspeccions periòdiques programades. Subjectives i objectives
6.7. Inspeccions
6.8. Danys en els equips.
6.8.1. Visual.
6.8.2. Líquids penetrants.
6.8.3. Detectors ultrasònics.
6.8.4. Radiografies, etc.
6.9. Temperatura.
6.9.1. Termòmetres de contacte.
6.9.2. D'infrarojos.
6.9.3. Termografia.
6.9.4. Control en rodaments.
6.9.5. Desalineació.
6.9.6. Aïllament tèrmic
6.9.7. En bombes.
6.9.8. Cabal.
6.9.9. Fugides.
6.9.10. Soroll.
6.9.11. Temperatura dels rodaments
6.10. Altres
6.11. Conclusions
Continguts pràctics - Debatre en petits grups sobre l'eficàcia del manteniment predictiu i
preventiu i els seus avantatges, analitzant la importància de les inspeccions.
7. MANTENIMENT MECÀNIC
7.1. Introducció.
7.2. Equips mecànics més importants i la seva funció en la instal·lació.
7.3. Descripció dels diferents equips i els seus tipus.
7.4. Refinaments. Depuradors. Ciclons. Pulpers.
7.5. Mesa de fabricació (elements desgotadores, caixes de buit i corrons).
7.6. Cilindre aspirant.
7.7. Premses humides.
7.8. Bombes de buit.
7.9. Assecadors. Sistemes de condensats. Sifons. Condensador, etc.
7.10. Enrolladora Pope.
7.11. Bobinadoras.
7.12. Altres equips com: Carretons elevadors. Bàscules, etc.
7.13. Conclusions.
Continguts pràctics - Relacionar els equips i les diferents operacions dels diferents tipus de
manteniment.
8. MANTENIMENT ELÈCTRIC I D'INSTRUMENTACIÓ
8.1. Introducció.
8.2. Equips elèctrics més importants i la seva funció en la instal·lació.
8.3. Descripció dels diferents equips i els seus tipus.
8.4. Motors.
8.5. Centres de control de motors.
8.6. Accionaments de contínua i alterna.
8.7. Equips d'instrumentació més importants i la seva funció en la instal·lació.
8.9. Descripció dels diferents equips i els seus tipus.
8.10. Sistema de control distribuït.
8.11. Sistemes d'aire condicionat.
8.12. Mesuradors de consistència, cabal, nivell, etc.
8.13. Sistema de control de qualitat, scanne.r
8.14. Conclusions.
Continguts pràctics - Descriure les diferents operacions de manteniment en funció d'equips i
sistemes.
9. AJUSTOS I TOLERÀNCIES
9.1. Introducció.
9.2. Sistema ISO, (Sistema internacional de toleràncies).
9.3. PosC. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.