Inici
Català Castellano English


INAD050PO - TRAÇABILITAT A LA INDÚSTRIA ALIMENTARIA

Àrea: Tècnica

Codi: ESTATAL 2019

Horari: Dijous de 9 a 14:30 Hores

Durada: 30 Hores

Inici: 07/11/2019

Final: 09/01/2020

Preu:

Modalitat: PresencialVIES D'ACCÉS:

CURSOS SUBVENCIONATS PER TREBALLADORS I AUTONOMS | PRIVAT


OBSERVACIONS:

PENDENT D'APROVACIÓ

Curs pendent d’aprovació
Curs 100% subvencionat per el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
Per obtenir l’acreditació es requereix una assistència mínima del 75% de les sessions presencials, així com també la superació d’un examen o prova.


OBJECTIUS:

Identificar i discriminar entre el conjunt de mesures, accions i procediments que
permeten registrar i identificar cada producte, des del seu origen fins a la seva destinació final,
promovent l'increment de la seguretat en els diferents processos i procurant
reduir el nombre d'incidències detectades.


DIRIGIT A:

Sector FRED INDUSTRIAL


PROGRAMA:

1. ASPECTES GENERALS DE LA TRAÇABILITAT I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
1.1 Importància i Responsabilitats del sistema de traçabilitat. Aspectes econòmics i socials.
1.2 Concepte de traçabilitat i els seus tipus
1.3 Objectius i Interès de la traçabilitat, importància, requisits i relació amb el sistema APPCC.
1.4 Importància i Responsabilitats de la Traçabilitat.
1.5 Aspectes econòmics i socials d'un sistema de Traçabilitat.
2. TRAÇABILITAT I SEGURETAT ALIMENTÀRIA. Legislació i Normativa.
2.1 Reglamentació comunitària
2.2 Reglamentació complementària de diversos països.
2.3 Normes de caràcter voluntari (sistemes certificables).
2.4 Obligatorietat, beneficis i requisits de la traçabilitat.
3. SISTEMA DE TRAÇABILITAT DE L'ESCORXADOR
3.1. Traçabilitat cap endarrere. Origen: la granja (alimentació i tractaments veterinaris). Recepció dels
animals. Registres, identificació i llibre d'entrades.
3.2. Traçabilitat de procés (interna).
3.2.1. Traçabilitat durant el sacrifici.
3.2. 2 Identificació per lots de les canals, vísceres i despulles. Tipus d'identificació. Registre
3.2.3. Traçabilitat durant l'especejament. Identificació de productes i subproductes. Tipus d'identificació.
Registre
3.2.4. Embalat i etiquetatge. Normativa d'etiquetatge i importància.
3.2.5. Traçabilitat en l'emmagatzematge. Tipus d'emmagatzematge. Control de les condicions d'emmagatzematge.

3.2.6. Identificació d'incidències i aplicació de mesures correctores.
3.3. Traçabilitat cap endavant.
(Aquest epígraf només s'emplenarà si existeixen requisits legals per a l'exercici de la professió)
9. Requisits oficials dels centres:
(Aquest epígraf només s'emplenarà si per a la impartició de la formació existeix algun requisit d'homologació /
autorització del centre per part d'una altra administració competent.
infraestructura tecnològica i que, de forma estructurada i centralitzada, atengui i resolgui les consultes i
incidències tècniques de l'alumnat. El servei, que haurà d'estar disponible per a l'alumnat des de l'inici
fins a la finalització de l'acció formativa, haurà de mantenir un horari de funcionament de
demà i de tarda, haurà de ser accessible mitjançant telèfon i missatgeria electrònica i no podrà
superar un temps de demora en la resposta superior a 2 dies laborables.
2. Requisits tècnics del contingut virtual d'aprenentatge
Per a garantir la qualitat del procés d'aprenentatge de l'alumnat, el contingut virtual d'aprenentatge de les
especialitats formatives no dirigides a l'obtenció de certificats de professionalitat mantindrà una
estructura i funcionalitat homogènia, complint els següents requisits:
– Com a mínim, ser els establerts en el corresponent programa formatiu que consti en el fitxer
d'especialitats formatives previst en l'article 20.3 del Reial decret 395/2007, de 23 de març i estigui
associat a l'especialitat formativa per a la qual se sol·licita inscripció.
– Estar referits tant als coneixements com a les destreses pràctiques i habilitats recollides en
els objectius d'aprenentatge dels citats programes formatius, de manera que en el seu conjunt permetin
aconseguir els resultats d'aprenentatge previstos.
– Organitzar-se a través d'índexs, mapes, taules de contingut, esquemes, epígrafs o titulars de fàcil
discriminació i seqüenciés pedagògicament de tal manera que permeten la seva comprensió i retenció.
– No ser merament informatius, promovent la seva aplicació pràctica a través d'activitats d'aprenentatge
(autoevaluables o valorades pel tutor-formador) rellevants per a la pràctica professional, que
serveixin per a verificar el progrés de l'aprenentatge de l'alumnat, fer un seguiment de les seves dificultats d'aprenentatge
i prestar-li el suport adequat.
– No ser exclusivament textuals, incloent variats recursos (necessaris i rellevants), tant estàtics
com interactius (imatges, gràfics, àudio, vídeo, animacions, enllaços, simulacions, articles, fòrum,
xat, etc.). de forma periòdica.
– Poder ser ampliats o complementats mitjançant diferents recursos addicionals als quals l'alumnat
pugui accedir i consultar a voluntat.
– Donar lloc a resums o síntesis i a glossaris que identifiquin i defineixin els termes o vocables
bàsics, rellevants o claus per a la comprensió dels aprenentatges.
– Avaluar la seva adquisició durant o a la finalització de l'acció formativa a través d'activitats d'avaluació
(exercicis, preguntes, treballs, problemes, casos, proves, etc.), que permetin mesurar el
rendiment o acompliment de l'alumnat.
3.3.1. Càrrega i transport.
3.3.2. Identificació de la càrrega i destinació.
3.3.3. Control de les condicions de transport.
3.3.4. Llibre de sortides.
3.4. Situacions especials d'exportació i comerç exterior.
3.5. Traçabilitat en el control de desaprofitaments.
4. LA TRAÇABILITAT APLICADA Al PROCÉS DE PRODUCCIÓ.
4.1 Traçabilitat cap endarrere. Proveïdors.
4.2 Traçabilitat de procés. Empreses transformadores.
Agrupació de la producció en lots. Beneficis de la traçabilitat de procés. Factors que afecten
la traçabilitat de procés.
4.3 Traçabilitat cap endavant. Clients.
4.4 Fases de la implantació d'un sistema de Traçabilitat.
4.4.1. Estudi dels sistemes d'arxiu propis.
4.4.2. Consulta amb proveïdors i clients.
4.4.3. Definició de l'àmbit d'aplicació.
4.4.4. Definició de criteris per a l'agrupació de productes en relació amb la traçabilitat.
4.4.5. Establir registres i documentació necessària.
4.4.6. Establir mecanismes de validació / verificació per part de l'empresa.
4.4.7. Establir mecanismes de comunicació inter empreses.
4.4.8. Establir procediment per a localització i/o immobilització i, si escau, retirada de productes.
4.5 Procediment de Traçabilitat documentat.
4.6 Control de qualitat.
4.7 Cost de la traçabilitat.
5. LA TRAÇABILITAT APLICADA A la DISTRIBUCIÓ.
5.1 Sistemes de Traçabilitat en distribució: Requisits.
5.2 Codificació eleC. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.