Inici
Català Castellano English


EOCB013PO - PRL PER TREBALLADORS D'ELECTRICITAT, MONTATJE I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS DE AT I BT

Àrea: Tècnica

Codi: ESTATAL 2019

Horari: PER DETERMINAR

Durada: 20 HORES

Inici:

Final:

Preu:

Modalitat: PresencialVIES D'ACCÉS:

CURSOS SUBVENCIONATS PER TREBALLADORS I AUTONOMS | PRIVAT


OBSERVACIONS:

PENDENT D'APROVACIÓ

Curs pendent d’aprovació
Curs 100% subvencionat per el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
Per obtenir l’acreditació es requereix una assistència mínima del 75% de les sessions presencials, així com també la superació d’un examen o prova.


OBJECTIUS:


Adquirir els coneixements necessaris, tant teòrics com pràctics, per a l'aplicació
de tècniques segures de treball durant l'execució dels treballs d'electricitat.


DIRIGIT A:

Sector CARPES I ESTRUCTURES MÒBILS


PROGRAMA:

1. DEFINICIÓ DELS TREBALLS.
1.1. Centres de transformació.
1.2. Línies generals.
1.3. Instal·lació provisional d'obra.
2. TÈCNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES.
2.1. Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació de riscos en el cas que
no existeixi pla.
2.2. Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
2.3. Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
3. MITJANS AUXILIARS, EQUIPS I EINES.
3.1. Escales.
3.2. Petit material.
3.3. Equips portàtils i eines.
4.VERIFICACIÓ, IDENTIFICACIÓ I VIGILÀNCIA DEL LLOC DE TREBALL I EL SEU ENTORN.
4.1. Riscos i mesures preventives necessàries.
4.2. Coneixement de l'entorn del lloc de treball i del trànsit per aquest. Planificació de les tasques
des d'un punt de vista preventiu.
5. INTERFERÈNCIES ENTRE ACTIVITATS.
5.1. Activitats simultànies o successives.
5.2. Previsió de les necessitats dels diferents equips elèctrics.
6. PRIMERS AUXILIS I MESURES D'EMERGÈNCIA.
6.1. Coneixements específics bàsics. Objectius i funcions.
7. DRETS I OBLIGACIONS.
7.1. Marc normatiu general i específic.
7.2. Organització de la prevenció.
7.3. Foment de la presa de consciència sobre la importància d'involucrar-se en la prevenció de riscos
laborals.
7.4. Participació, informació, consulta i propostes.C. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.