Inici
Català Castellano English


ELECTRICITAT BÀSICA I

Àrea: Tècnica

Codi: 2699/2019

Horari: PER DETERMINAR

Durada: 60 hores

Inici:

Final:

Preu:

Modalitat:VIES D'ACCÉS:

FORMACIÓ BONIFICADA - O - PRIVAT | PRIVAT


OBSERVACIONS:

Aquest curs és totalment bonificable a través de les quotes de la Seguretat Social de l’empresa pels treballadors de règim general. Segons crèdit disponible de l’empresa. Des d’ Infocentre us gestionen tot el procés de bonificació sense cap cost addicional.

Per obtenir l’acreditació es requereix una assistència mínima del 75% de les sessions presencials, així com també la superació d’un examen o prova.

Accés la plataforma Online d'Infocentre amb el material treballat durant el curs

PERFIL DOCENT:

Perfil profesional:
- Instal•lador elèctric en baixa tensió categoria: Especialista.
- Formador d’instal•lacions elèctriques de baixa tensió (RBT 2002), automatismes elèctrics i autòmats programables.

Habilitats / Capacitats :

Capacidad : Electricista
- Habilitats: Desenvolupar i mantenir instal•lacions electrotècniques singulars en edificis i equips de control.
- Enllumenat públic i senyalització
- Capacitat de resolució d’averies
- Experiencia: 24 años de experiencia profesional.

Capacitat: Formador
- Habilitats: Formador d’instal•lacions elèctriques de baixa tensió (RBT 2002), automatismes elèctrics i autòmats programables.
- Experiencia: 1750 h de experiencia profesional.

Formación académica:
- Tècnic en Grau Superior en Instal•lacions Electrotècniques
- Tècnic Auxiliar Electricitat
- Tècnic Especialista en Electrònica Industrial


OBJECTIUS:

o Entendre el funcionament dels Circuits Elèctrics.
o Realitzar Instal•lacions Elèctriques bàsiques, és a dir, les que ens trobem a qualsevol: habitatge, comerç, oficina i indústria, utilitzant els sistemes convencionals.
o Realitzar el muntatge d’aparells d’enllumenat i veure les característiques específiques.DIRIGIT A:

A alumnes sense coneixements d’Electricitat que busquin introduir-se en aquest camp.


PROGRAMA:

Tema 1. CONCEPTES BÀSICS D’ELECTROTÈCNIA
1.1. Circuit elèctric. Magnituds elèctriques.
1.2. Llei d’Ohm.

Tema 2. APARELLS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT ELÈCTRICA
2.1. Protecció de línies. Interruptors Magnetotèrmics i Fusibles.
2.2. Protecció de persones. Interruptors Diferencials.
2.3. Línies de terra.

Tema 3. INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DOMÈSTIQUES
3.1. Instal•lació de Components elèctrics segons nou RBTE.
3.2. Conductors elèctrics. Classificació i aplicació.
3.3. Mecanismes elèctrics. Tipus i connexionat.
3.4. Representació dels Circuits.


MUNTATGES PRÀCTICS AMB MATERIAL ELÈCTRIC.C. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.