Inici
Català Castellano English


COMPTABILITAT INFORMATITZADA

Àrea: Gestió empresa

Codi: BONIFICABLE CONSORCI-PIMEC

Horari: Dilluns i Dimecres de 19:30 a 22:00 Hores

Durada: 40 hores

Inici: 23/09/2019

Final: 13/11/2019

Preu:

Modalitat: PresencialVIES D'ACCÉS:

FORMACIÓ BONIFICADA - O - PRIVAT | PRIVAT


OBJECTIUS:

Es pretén el coneixement de les bases de la comptabilitat i de les tècniques principals, de tal manera que l’assistent arriba a un nivell que li permet treballar en una comptabilitat simple.

-Dominar les tècniques bàsiques de la comptabilitat
-Confeccionar el llibre diari sense dificultats, pel que fa referència a situacions quotidianes (situacions sense un especial grau de complexitat).
-Tenir coneixements generals en els temes d’amortitzacions i provisions.
-Adquirir una base suficient per seguir sense dificultat un curs superior.
-Aprendre a registrar assentaments comptables a través de Contaplus.


PROGRAMA:

1. Objectius de la Comptabilitat.
1.1. Informació sobre el patrimoni.
1.1.1. El Balanç de situació
1.2. Informació sobre la gestió
1.2.1. Les equivalències comptables
1.2.2. Compte de pèrdues i guanys

2. El procés comptable.
2.1. Els comptes i el Pla General de Comptabilitat
2.1.1. Classificació dels comptes
2.2. Els llibres comptables
2.2.1. Relació entre els llibres
2.3. Teoria del càrrec i l’ abonament

3. Tractament comptable i valoració d’existències.
3.1. La problemàtica dels preus de cost i de vendes.
3.1.1. Sistemes de comptabilització de les existències.
3.2. Sistemes de valoració d’ existències
3.3. Comptabilització de l’ I.V.A

4. Amortitzacions.
4.1. Concepte i necessitat de l’ amortització.
4.2. Comptabilització de les amortitzacions.
4.3. Regulació Fiscal de les amortitzacions.
4.3.1. Les taules oficials d’ amortitzacions.
4.3.2. Sistemes de càlcul

5. Introducció a les Provisions.
5.1. Concepte de provisió.
5.2. Principals provisions

6. Contaplus

Accés a l’Aplicació
- Selecció d’empreses.
- Opcions d’empresa.

Menú Útil
-Organització de fitxers.
-Gestió d’usuaris.
-Còpies de seguretat.
-Avisos d’inici.

Menú Financera
-Pla general comptable (sense aprofundir).
-Mòdul conversor.
-Subcomptes.
-Subcomptes IVA.

Gestió d’assentaments
-Venciments.
-Cassació.
-Llibre Diari.
-Llibre Major.
-Balanços.
-Utilitats d’assentaments (tots excepte Export/ Import).
-Assentaments Predefinits.
-Opcions IVA.
-Finalització de l’exercici.C. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.