Inici
Català Castellano English


ANGLÈS A2b

Àrea: Idiomes

Codi: CONSORCI-PIMEC

Horari: DIMARTS I DIJOUS DE 18:30 A 21:30 HORES

Durada: 75 HORES

Inici: 05/11/2019

Final: 11/02/2020

Preu:

Modalitat: PresencialVIES D'ACCÉS:

FORMACIÓ BONIFICADA - O - PRIVAT | CURSOS SUBVENCIONATS PER TREBALLADORS I AUTONOMS | PRIVAT


OBJECTIUS:

Capacitar a l'alumnat per a utilitzar l'idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent
capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma parlada com escrita, en
situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en diversos registres
i en llengua estàndard, que versin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que
continguin expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent.
Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua
anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A2
del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MCERL).


DIRIGIT A:

- Nivell acadèmic o de coneixements generals mínim: segon curs d'educació
secundària obligatòria (ESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals.
- Nivell de coneixement de la llengua anglesa: nivell A1 acreditat o contrastable mitjançant
prova específica de nivell.


PROGRAMA:

a. COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES

- Continguts Lèxic-Semàntics

- Continguts Gramaticals

- Continguts Ortogràfics

- Continguts Fonètics i Fonològics

b. COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS

c. COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES

- Continguts Funcionals

- Continguts DiscursiusC. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.