Inici
Català Castellano English


ELECTRICITAT INDUSTRIAL

Àrea: Tècnica

Codi: CONSORCI-PIMEC

Horari: DIMECRES DE 18:30 21:30 hores

Durada: 60 hores

Inici: 06/11/2019

Final: 01/04/2020

Preu:

Modalitat: PresencialVIES D'ACCÉS:

FORMACIÓ BONIFICADA - O - PRIVAT | CURSOS SUBVENCIONATS PER TREBALLADORS I AUTONOMS | PRIVAT


OBSERVACIONS:

Aquest curs és totalment bonificable a través de les quotes de la Seguretat Social de l’empresa pels treballadors de règim general. Segons crèdit disponible de l’empresa. Des d’ Infocentre us gestionen tot el procés de bonificació sense cap cost addicional.

Per obtenir l’acreditació es requereix una assistència mínima del 75% de les sessions presencials, així com també la superació d’un examen o prova.

Accés la plataforma Online d'Infocentre amb el material treballat durant el curs

PERFIL DOCENT:

Perfil profesional:
- Instal•lador elèctric en baixa tensió categoria: Especialista.
- Formador d’instal•lacions elèctriques de baixa tensió (RBT 2002), automatismes elèctrics i autòmats programables.

Habilitats / Capacitats :

Capacidad : Electricista
- Habilitats: Desenvolupar i mantenir instal•lacions electrotècniques singulars en edificis i equips de control.
- Enllumenat públic i senyalització
- Capacitat de resolució d’averies
- Experiencia: 24 años de experiencia profesional.

Capacitat: Formador
- Habilitats: Formador d’instal•lacions elèctriques de baixa tensió (RBT 2002), automatismes elèctrics i autòmats programables.
- Experiencia: 1750 h de experiencia profesional.

Formación académica:
- Tècnic en Grau Superior en Instal•lacions Electrotècniques
- Tècnic Auxiliar Electricitat
- Tècnic Especialista en Electrònica IndustrialOBJECTIUS:

•Fer el muntatge d’automatismes elèctrics, relés, temporitzadors, etc.
•Fer el manteniment d’instal.lacions industrials.
•Entendre la simbologia elèctrica i interpretar esquemes de connexionat.
•Fer el connexionat de motors elèctrics.
•Fer el manteniment i localitzar les avaries més habituals.
•Fer la seva posada en funcionament, regulació de velocitat i control.


DIRIGIT A:

A alumnes amb coneixements bàsics d’electricitat a nivell domèstic que volen millorar la seva qualificació per treballar amb instal•lacions elèctriques industrials.


PROGRAMA:

- Repàs de Conceptes bàsics d’Electricitat.
Tensió.
Intensitat.
Resistència.
Tipus de corrent. Alterna i Contínua.
Línies monofàsiques i trifàsiques.

-Dispositius de Protecció Elèctrica
Interruptors Magnetotèrmics i Fusibles.
Interruptors Diferencials.
Interruptors de Sobretensions.

-Instal.lació de Components Industrials.
Muntatge de Pulsadors de marxa i aturada.

-Simbologia elèctrica.
-Simbologia Elèctrica normalitzada.
-Interpretació d’Esquemes de connexionat.

Automatismes Elèctrics.
Elements de Comandament. El Relé.
Relés Temporitzadors.
Elements de Potència. El Contactor.

Realització d’Instal.lacions Industrials.

Motors Elèctrics.
Classificació dels Motors.
Connexió dels Motors. Posada en marxa. Tipus d’arrencada.
Protecció de Motors. Relè Tèrmic i Disjuntor.

-Variadors de Freqüència.
Regulació i Control de MotoR.
Control de Parell.
Control de Velocitat.
Rampes d’Acceleració i Frenada.
Control de posició.

-Avaries en Motors.
Causes i solucions.
Manteniment de Motors.

-Projecte Final.C. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.