Inici
Català Castellano English


INAQ0108 OPERACIONS AUXILIARS DE MANTENIMENT I TRANSPORT INTERN EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA - Certificat de Professionalitat

Àrea: Tècnica

Codi: FOAP 2019

Horari: DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9 A 15 HORES

Durada: 260H + 40H + 40H = 340H

Inici: 16/01/2020

Final: 20/03/2020

Preu:

Modalitat:VIES D'ACCÉS:

CURSOS SUBVENCIONAT PER PERSONES DESOCUPADES | PRIVAT


OBSERVACIONS:

Curs 100% Subvencionat per el Servei d'Ocupació de Catalunya

Què són els certificats de professionalitat?
El certificat de professionalitat és una titulació oficial que acredita les qualificacions professionals i garanteixen que la persona té els coneixements, habilitats i aptituds per desenvolupar una activitat laboral. (http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/millorar-el-perfil/certificats-de-professionalitat/)

S’obtenen superant els mòduls formatius, avaluant les competències donades per l’experiència laboral o per l’aprenentatge no formal, i sumant acreditacions de les unitats de competències contingudes en el certificat.

Els certificats de professionalitat són expedits pels Serveis Públics d’Ocupació mitjançant les proves realitzades en centres estatals i autonòmics.

Una vegada has demostrat que ets una persona qualificada per a exercir una professió se’t concedeix un certificat de professionalitat que acredita la competència professional de qui ho posseeix per al desenvolupament d’una activitat laboral. Aquests certificats són documents oficials i tenen validesa en tota Espanya. No són títols acadèmics, és a dir, amb ells no pots accedir a la universitat ni a cicles formatius però si pots obtenir els Títols de Professionalitat d’Educació


OBJECTIUS:

L'objectiu general del curs és donar a l'alumne la formació bàsica en l'àmbit del manteniment i la logística dins la indústria alimentària per desenvolupar una feina en aquests àmbits dins la indústria alimentària. Aquestes competències es poden resumir en:

- Realitzar operacions de neteja i higiene general en equips i instal.laciones i de suport a la protecció ambiental en la indústria alimentària, segons las instrucciones rebudes.

- Ajudar en el mantenimient operatiu de máquines i instal.laciones de la indústria alimentària, seguint els procediments establerts.

- Manipular càrregues amb carretons elevadors, per la càrrega i descàrrega de mercaderies.


DIRIGIT A:

Persones que vulguin adquirir els coneixements bàsics relacionats amb la indústria alimentària en l'àmbit de la logística i/o manteniment del sector alimentari o persones que tinguin interès a desenvolupar una carrera professional dins de la indústria alimentària.

Aquesta formació és 100% subvencionada, prioritàriament a persones en situació d'atur, tot i que un 20% de les places poden ser destinades a treballadors en actiu.

No són necessaris requisits previs en l'àmbit formatiu.

Ocupacions o llocs de treball relacionats amb la formació:
- Carretoner/a
- Mosso/a de magatzem carga i descarrega.
- Peons de la indústria de l'alimentació i begudes
- Auxiliar de planta alimentària
- Auxiliar de Manteniment en la Indústria alimentària.


MÒDULS FORMATIUS:

MF0546 - Higiene general en la indústria alimentària (80 hores)
- Importància de la higiene en la indústria alimentària
- Principals processos, instal·lacions, i requisits higiènics-sanitaris de les diferents indústries alimentàries
- Productes utilitzats per a la neteja i higienització en indústries alimentaries
- Equipament. Utensilis i maquinària d'higienització
- Processos i procediments de neteja, desinfecció i higienització
- Normes i pràctiques d'higiene en la indústria alimentària
- Incidència ambiental de la indústria alimentària
- Residus i contaminants en la indústria alimentària
- Mesures de protecció ambiental

MF0547 - Manteniment bàsic de màquines i instal·lacions en la indústria alimentària (70 hores)
- Operacions i principals processos de la indústria alimentària
- Descripció de components així com manteniment i neteja de primer nivell dels principals equips utilitzats en la indústria alimentari
- Conceptes bàsics de Prevenció de Riscos Laborals
- Factors i situacions de risc en la indústria alimentaria
- Mesures de protecció i prevenció de riscos laborals

MF0432 - Manipulació de càrregues amb carretons elevadors (50 hores)
- Manipulació i transport de mercaderies
- Embalatge i paletització de mercaderies
- Carretons per al transport de mercaderies
- Maneig i conducció de carretons
- Carrega i descàrrega de mercaderies

Mòdul de pràctiques professionals - 40 hores

Durada total del certificat de professionalitat: 240 horesC. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.