Inici
Català Castellano English


OPERACIONS AUXILIARS D'ENREGISTRAMENT I TRACTAMENT DE DADES I DOCUMENTS - CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

Àrea: Tecnologia digital

Codi: 017 018 019

Horari: DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9 A 13

Durada: 480H

Inici: 29/01/2018

Final: 25/06/2018

Preu: Curs 100% Subvencionat per el Servei d'Ocupació de Catalunya

Modalitat:VIES D'ACCÉS:

PERSONES EN SITUACIÓ D'ATUR | PRIVAT


OBSERVACIONS:

Curs 100% Subvencionat per el Servei d'Ocupació de Catalunya

Què són els certificats de professionalitat?

El certificat de professionalitat acredita les qualificacions oficials contingudes en el perfil professional d’una ocupació.

S’obtenen superant els mòduls formatius, avaluant les competències donades per l’experiència laboral o per l’aprenentatge no formal, i sumant acreditacions de les unitats de competències contingudes en el certificat.

Els certificats de professionalitat són expedits pels Serveis Públics d’Ocupació mitjançant les proves realitzades en centres estatals i autonòmics.

Una vegada has demostrat que ets una persona qualificada per a exercir una professió se’t concedeix un certificat de professionalitat que acredita la competència professional de qui ho posseeix per al desenvolupament d’una activitat laboral. Aquests certificats són documents oficials i tenen validesa en tota Espanya. No són títols acadèmics, és a dir, amb ells no pots accedir a la universitat ni a cicles formatius però si pots obtenir els Títols de Professionalitat d’Educació.OBJECTIUS:

Realitzar operacions de gravació de dades, així com transcriure, reproduir i arxivar la informació i la documentació requerides en les tasques de gestió, d'acord amb les instruccions, normativa i procediments establerts, de forma coordinada i amb criteris de qualitat, productivitat, seguretat i respecte amb el medi ambient.


DIRIGIT A:

Prioritàriament a persones en situació d'atur tot i que un 40 % dels alumnes poden ser treballadors en actiu. No és necessari cap requisit previ quant a nivell formatiu.

OCUPACIONS O LLOCS DE TREBALL RELACIONATS:

- Operadors/es gravadors/es de dades a l'ordinador
- Auxiliar d'oficina
- Auxiliar d'arxiu
- Operador/a documental
- Auxiliar de digitalització


MÒDULS FORMATIUS::

1- INTRODUIR DADES I TEXTOS EN TERMINALS INFORMÀTICS EN CONDICIONS DE SEGURETAT, QUALITAT I EFICIÈNCIA.

- Organitzar la pròpia actuació professional en funció dels objectius de gravació i les directrius rebudes, integrant-la en el grup de treball i adaptant el procés a les normes en matèria de seguretat i salut laboral, per contribuir a la creació d'un clima de treball productiu i complir els objectius amb eficiència.
- Gravar les dades i textos amb rapidesa i exactitut, seguint les instruccions rebudes i les normes ergonòmiques, a fi d'assegurar la correcta gravació en el menor temps possible.
- Assegurar la correcció de les dades i els textos gravats, verificant-los amb els originals, resaltant els errors i corregint-los mitjançant la utilització de regles ortogràfiques i/o mecanismes, a fi d'entregar al destinatari un treball de qualitat.

2- REALITZAR OPERACIONS BÀSIQUES DE TRACTAMENT DE DADES I TEXTOS, I CONFECCIÓ DE DOCUMENTACIÓ.

- Tractar documents a partir d'originals o borradors, utilitzant aplicacions informàtiques de processat de textos o presentacions, a fi d'ajustar els formats de forma rigurosa, d'acord amb les instruccions rebudes i les normes d'imatge corporativa.
- Elaborar taules i gràfics segons la documentació aportada, utilitzant aplicacions informàtiques de full de càlcul o altres, amb la finalitat d'obtenir els resultats esperats en base a les instruccions rebudes.
- Obtenir els documents de treball a través de les utilitats informàtiques disponibles, per transmetre-les als destinataris interns amb eficàcia en el format, qualitat i quantitat requerits, seguint les instruccions rebudes i respectant les normes de protecció mediambiental.

3-REALIZAR LES OPERACIONS AUXILIARS DE REPRODUCCIÓ I ARXIU EN SUPORT CONVENCIONAL O INFORMÀTIC.

- Mantenir en condicions de funcionament òptimes els equips i recursos de reproducció i arxiu, detectant i subsanant les incidències o gestionant la seva reparació, d'acord amb les indicacions dels manuals i instruccions rebudes, a fi d'afavorir el funcionament normal de l'oficina.
- Arxivar i accedir a la documentació, en el suport convencional o digital, introduint els codis precisos i respectant els procediments de l'organització i les instruccions rebudes, de manera que es permeti una cerca ràpida.
- Traspassar i expugnar els documents arxivats convencional o electrònicament d'acord amb les normes i terminis i les instruccions rebudes, per mantenir actualitzat i operatiu el sistema d'arxiu.
- Actualitzar i extreure diferents tipus d'informacions, utilitzant aplicacions informàtiques de bases de dades o altres, d'acord amb les normes establertes i les instruccions rebudes, per mostrar i consultar la informació emmagatzemada, i facilitar-la a qui la sol.liciti.
- Obtenir les còpies necessàries dels documents de treball en suport convencional o informàtic, amb la quantitat i qualitat requerides per les característiques del propi document, i d'acord amb les instruccions rebudes, respectant les normes de protecció mediambiental.

4- MÒDUL DE PRÀCTIQUES NO LABORALS D'OPERACIONS DE GRAVACIÓ I TRACTAMENT DE DADES I DOCUMENTS.

- Disposar els diferents elements materials i espais de treball aplicant criteris d'optimització de recursos, les normes de qualitat, seguretat i salut en processos de gravació de dades en ternimals informàtics.
- Utilitzar l'equipament informàtic, els equips de reproducció i equips d'enquadernació empleant les aplicacions i útils necessaris, i resoldre contingències elementals dels mateixos en condicions de seguretat.
- Aplicar procediments de transmissió interna de documents en organitzacions a través d'entrega personal i utilitats de missatgeria informàtica, aixi com l'arxiu dels mateixos utilitzant la classificació bàsica i habituals en la codificació i organització de documentació administrativa tipus, utilitzant arxius físics o informàtics.
- Participar en els processos de treball de l'empresa, seguint les normes i instruccions establertes en el centre de treball.C. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.