Inici
Català Castellano English


AUTOCAD 2D

Àrea: Tècnica

Codi: PR35-2019

Horari: Dijous de 18:30 a 21:30

Durada: 42 hores

Inici: 21/02/2019

Final: 30/05/2019

Preu: 550 € (100 € quota inicial + 3 quotes de 150 €)

Modalitat:VIES D'ACCÉS:

FORMACIÓ BONIFICADA - O - PRIVAT | PRIVAT


OBSERVACIONS:

Aquest curs és totalment bonificable a través de les quotes de la Seguretat Social de l’empresa pels treballadors de règim general. Segons crèdit disponible de l’empresa. Des d’Infocentre us gestionen tot el procés de bonificació sense cap cost addicional. Demaneu informació.


OBJECTIUS:

Adquirir nocions de normalització i estandardització per a l’ interpretació de plànols de peces i conjunts mecànics.
Aprendre a realitzar croquis qualsevol peça i acotar les seves mides en dibuixos de despecejament.
Realitzar el dibuix mitjançant vistes i realitzant la representació gràfica de rosques, engranatges, talls, seccions, etc.
Adquirir coneixements teòrics i pràctics per tal d’utilitzar correctament els Programes de Dibuix Tècnic AUTOCAD.
Millorar la capacitat del disseny amb totals garanties de seguretat.
Conèixer totes les funcions dels programes de disseny industrials.
Facilitar la fabricació de les peces començant pel seu dibuix.


DIRIGIT A:

Qualsevol persona que vulgui aprendre a dibuixar peces o components mitjançant l’ordinador. Curs especialment adreçat a Personal d’Oficines Tècniques i Projectistes dels Departaments de I+D, que vulguin utilitzar aquest software com a eina de treball. Són necessaris uns mínims coneixements de Dibuix Tècnic i Informàtica, així com interpretar plànols de peces i conjunts, i realitzar els croquis i plànols convencionals segons normativa.


PROGRAMA:

Tema 1. FORMATS NORMALITZATS.

Tema 2. DIBUIX GEOMÈTRIC.

2.1. Signes geomètrics.

Tema 3. RELACIONS GEOMÈTRIQUES.
3.1. Igualtat, equivalència, proporcionalitat, escales i simetries.

Tema 4. PROJECCIONS.
4.1. Sistema Europeu de disposició de vistes.
4.2. Croquitzat de peces.

Tema 5. NORMALITZACIÓ.
5.1. Acotació.
5.2. Talls, seccions i ruptures.
5.3. Rosques: interpretació simbòlica. Acotació de rosques

Tema 6. DESCRIPCIÓ DE LES ÀREES DE PANTALLA
6.1.Menú Control.
6.2.Control Dibuix.
6.3.Barra estàndard.

Tema 7. DESCRIPCIÓ DE FUNCIONS RÀPIDES, ORDRES BÀSIQUES I ORDRES DE CONSULTA
7.1.Funcions ràpides de teclat.
7.2.Ordres bàsiques.
7.3.Ordres de consulta.

Tema 8. CREACIÓ I GESTIÓ DE CAPES
8.1. Utilitats de les capes.
8.2. Creació d’una capa.
8.3. Continguts d’una capa.

Tema 9. GESTIÓ DELS ESTILS DE LÍNIA
9.1. Utilitat del tipus de línia.
9.2. Càrrega de tipus de línia.

Tema 10. DESCRIPCIÓ DE LES ÀREES DE PANTALLA
10.1.Menú Control.
10.2.Control Dibuix.
10.3.Barra estàndard.

Tema 11. DESCRIPCIÓ DE FUNCIONS RÀPIDES, ORDRES BÀSIQUES I ORDRES DE CONSULTA
11.1.Funcions ràpides de teclat.
11.2.Ordres bàsiques.
11.3.Ordres de consulta.


Tema 12. CONFIGURACIONS DE IMPRESSIÓ
12.1. Dispositius de impressió.
12.2. Paràmetres de traçat.

EXERCICIS PRÀCTICS DE DIBUIX, CROQUITZAT I ACOTACIÓ.C. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.