Inici
Català Castellano English


CONDUCTOR CARRETONS ELEVADORS - RENOVACIÓ + 5 ANYS

Àrea: Prevenció

Codi: PT053-2018

Horari: DIVENDRES DE 18 a 21

Durada: 6 HORES

Inici: 13/07/2018

Final: 20/07/2018

Preu: 90€ / (EN CAS DE BONIFICACIÓ 90€ MÉS)

Modalitat:VIES D'ACCÉS:

FORMACIÓ BONIFICADA - O - PRIVAT | PRIVAT


OBSERVACIONS:

- Per poder realitzar aquest curs carnet acreditar la formació prèvia com a operador de carretons elevadors, així com experiència pràctica en els darres 5 anys.


OBJECTIUS:

- Reciclar els coneixements del carretoner, eliminar vicis adquirits en la conducció de carretons i preparar l’alumne per a poder atendre un flux dens de materials.

- Es facilitarà a l’alumne un carnet d’ operador autoritzat de carretons elevadors, i un certificat d’ assistència. És realitzarà una avaluació teòrica/pràctica.


DIRIGIT A:

Adreçat a persones que varen realitzar la formació de operador autoritzat de carretons elevadors fa més de 5 anys, i ara els hi cal renovar i actualitzar els seus coneixements en aquesta àrea per tal de poder complir la llei de prevenció de riscos laborals.

Cal que els participants puguin acreditar la seva experiència en la conducció de carretons elevadors durant aquest darrers 5 anys.


PROGRAMA:

Repàs de la prevenció de riscos laborals pels conductors de carretons elevadors, LLei de prevenció de riscos laborals 31/95.

- Objectius del curs
- Introducció i tipus de carretons
- Factors que influeixen en la seguretat
- Components d’una carretilla
- Elements de seguretat
- Velocitat Crítica
- Normes d’ús
- Requeriments psicofísics dels conductors
- Riscos i mesures preventives
- Elevació de persones
- Equips de protecció individual
- Al començar la jornada (tasques)
- Al finalitzar la jornada (tasques)
- Manteniment del carretó
- Càrrega bateries/combustible
- Riscos ergonòmics i higiènics
- Conclusions

Examen teòric i exercicis

Part Pràctica:

o Valoració de conducció i utilització de carretons elevadors:

- Check list començar jornada.
- Check list elements de seguretat.
- Explicació comandaments i funcionament
- Circulació per passadissos i àrees de treball
- Conducció endarrere i per terrenys inclinats
- Apilament i desapilament de càrregues
- Transport segur de càrregues
- Estacionament de la carretilla.C. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.