Inici
Català Castellano English


CARRETONS + PLATAFORMES ELEVADORES

Àrea: Prevenció

Codi: PR067

Horari: DIVENDRES DE 18 A 21

Durada: 15 HORES

Inici: 08/06/2018

Final: 22/06/2018

Preu: 150€ / (EN CAS DE BONIFICACIÓ 90€ MÉS)

Modalitat:VIES D'ACCÉS:

FORMACIÓ BONIFICADA - O - PRIVAT | PRIVAT


OBSERVACIONS:

Per obtenir l’acreditació es requereix una assistència mínima del 75% de les sessions presencials, així com també la superació d’un examen o prova.


OBJECTIUS:

CARRETONS:
Objectiu general:
Capacitar el maneig segur d’operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig.

Objectius específics:
- Recordar els continguts de la norma UNE 58451 referents a la prevenció de riscos i operació de carretons.
- Reforçar les practiques segures al manipular càrregues o conduir carretons

PLATAFORMES:
Proporcionar a l’operador les competències per a la conducció, ús i maneig segur de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal, corresponents als tipus i grups definits per a cada màquina.


DIRIGIT A:

Treballadors en actiu de qualsevol sector que necessitin tenir els coneixements i l’acreditació per tal de poder manipular carretons elevadors (frontal i retràctil) i una plataforma elevadora.


PROGRAMA:

CARRETONS ELEVADORS, FRONTAL + RETRÀCTIL (6 HORES):
Part teòrica:
La prevenció de riscos laborals pels conductors de carretons elevadors, LLei de prevenció de riscos laborals 31/95.
- Objectius del curs
- Introducció i tipus de carretons
- Factors que influeixen en la seguretat
- Components d’un carretó
- Elements de seguretat
- Velocitat Crítica
- Normes d’ús
- Requeriments psicofísics dels conductors
- Riscos i mesures preventives
- Elevació de persones
- Equips de protecció individual
- Al començar la jornada (tasques)
- Al finalitzar la jornada (tasques)
- Manteniment del carretó
- Càrrega bateries/combustible
- Riscos ergonòmics i higiènics
- Conclusions

Part Pràctica:
o Exercicis de conducció i utilització de carretons elevadors frontal :
- Check list començar jornada.
- Check list elements de seguretat.
- Explicació comandaments i funcionament
- Circulació per passadissos i àrees de treball
- Conducció endarrere i per terrenys inclinats
- Apilament i desapilament de càrregues
- Transport segur de càrregues
- Estacionament de la carretilla.
o Exercicis de conducció i utilització de carretons elevadors retràctil :
- Check list començar jornada.
- Check list elements de seguretat.
- Explicació comandaments i funcionament
- Circulació per passadissos i àrees de treball
- Conducció endarrere i per terrenys inclinats
- Apilament i desapilament de càrregues
- Transport segur de càrregues
- Estacionament de la carretilla.

PLATAFORMES (12 HORES):
1. Contingut bàsic de la formació teòrica
1.1. Legislació i normativa referent a l’ús d’aquests equips de treball
1.2. Classificació i tipus de PEMP
1.3. Característiques i descripcions
1.4. Aplicacions
1.5. Seguretat abans d’engegar l’equip
1.6. Posats de comandament
1.7. Ajusto de treball
1.8. Anivellació

2. Principals perills i factors de risc
2.1. Mesures de protecció i prevenció
2.2. Normes de seguretat degudes a altres riscos
2.3. Engegada
2.4. Normes específiques de seguretat en ús
2.5. Normes de seguretat en finalitzar els treballs Equips de protecció individual: Manteniment – Revisions

3. Contingut bàsic de la formació pràctica
3.1. Introducció a la màquina
3.2. Reconeixement d’entorn i senyalització de la zona de treball – Reconeixement visual perimetral de la màquina

4. Components principals: identificació i funció
4.1. Comprovacions i inspecció prèvia a l’ús
4.2. Engegada i parada de la màquina
4.3. Procediments correctes d’operació de cadascuna de les funcions de seguretat
4.4. Maniobrabilitat de la màquina en circuit de pràctiques
4.5. Rescat i procediments de baixada d’emergència
4.6. Procediment adequat per estacionar la màquina en la seva posició de transportC. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.