Inici
Català Castellano English


CONDUCTOR DE CARRETONS ELEVADORS RETRACTIL + FRONTAL

Àrea: Tècnica

Codi: PR06-2019

Horari: DIVENDRES DE 18 A 21

Durada: 9 HORES

Inici: 09/11/2018

Final: 23/11/2018

Preu: 150€ / (EN CAS DE BONIFICACIÓ 90€ MÉS)

Modalitat:VIES D'ACCÉS:

FORMACIÓ BONIFICADA - O - PRIVAT | PRIVAT


OBSERVACIONS:

Acreditació

Per obtenir l’acreditació es requereix una assistència del 100% de les 3 sessions, així com també la superació de l’examen o prova teòrica i la prova de conducció pràctica amb el carretó elevador en el circuit que estableixi el docent.
Una vegada superades les 2 proves, es facilitarà a l’alumne un carnet d’operador autoritzat de carretons elevadors retràctils i frontals , i un certificat d’assistència.

Perfil docent

Grau Enginyeria en Mecatrònica
Màster Prevenció Riscos Laborals - Esp. Ergonomia
Màster Prevenció Riscos Laborals - Esp. Higiene
Màster Prevenció Riscos Laborals - Esp. Seguretat
Diplomat Graduat Universitari en Prevenció i Seguretat Integral.
Sistemes de gestió de seguretat i salut OSHAS 18.001
Auditoria de sistemes de gestió de la prevenció de riscos l laborals
Tècnic en gestió mediambiental
Auditoria de sistemes de gestió mediambiental: ISO 14001 / ISO 19011
Auditor intern de sistemes de gestió de qualitat ISO 9001:2008 (20 hores)
Aplicació del RD 286/2006
Investigació d’accidents. Casos pràctics
RD 1435/92, maquinària i RD 1215/97, sobre equips de treball


OBJECTIUS:

- Proporcionar les normes de seguretat i conèixer les mesures preventives relacionades amb la utilització de carretons elevadors retràctil i frontal.

- Reciclar els coneixements del carretoner, eliminar vicis adquirits en la conducció de carretons i preparar l’alumne per poder atendre un flux dens de materials. Aquest curs inclou formació en carretons contrapesats, carretons retràctils, seguretat, prevenció de riscos i flux físic de materials.


DIRIGIT A:

Persones que vulguin obtenir la certificació de Conducció de Carretons Elevadors. Es requereix està en possessió del carnet de conducció carretons retràctils i frontal.


PROGRAMA:

Part teòrica:
La prevenció de riscos laborals pels conductors de carretons elevadors, LLei de prevenció de riscos laborals 31/95.

- Objectius del curs
- Introducció i tipus de carretons
- Factors que influeixen en la seguretat
- Components d’un carretó
- Elements de seguretat
- Velocitat Crítica
- Normes d’ús
- Requeriments psicofísics dels conductors
- Riscos i mesures preventives
- Elevació de persones
- Equips de protecció individual
- Al començar la jornada (tasques)
- Al finalitzar la jornada (tasques)
- Manteniment del carretó
- Càrrega bateries/combustible
- Riscos ergonòmics i higiènics
- Conclusions

Part Pràctica:

o Exercicis de conducció i utilització de carretons elevadors frontal :
- Check list començar jornada.
- Check list elements de seguretat.
- Explicació comandaments i funcionament
- Circulació per passadissos i àrees de treball
- Conducció endarrere i per terrenys inclinats
- Apilament i desapilament de càrregues
- Transport segur de càrregues
- Estacionament de la carretilla.

o Exercicis de conducció i utilització de carretons elevadors retràctil :
- Check list començar jornada.
- Check list elements de seguretat.
- Explicació comandaments i funcionament
- Circulació per passadissos i àrees de treball
- Conducció endarrere i per terrenys inclinats
- Apilament i desapilament de càrregues
- Transport segur de càrregues
- Estacionament de la carretilla.C. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.