Inici Comparteix

Comptabilitat avançada

Inscriure'm Subvencionat
Descripció
 • Una bona gestió comptable és bàsica per a poder sobreviure en un mercat cada vegada més global i competitiu.
 • En aquest curs es donarà una visió global i integradora de la comptabilitat amb la finalitat d'enfocar-la cap als seus objectius d'informació final i aconseguir una autonomia important en el camp comptable.
 • Forma’t en els coneixements, competències i habilitats per la gestió comptable d’una empresa.
Objectius
Objectius generals:
 • Donar una visió global i integradora de la comptabilitat.
 • Situar la comptabilitat dins les tasques administratiu-financeres.
 • Definir la relació entre comptabilitat i finances.

Objectius específics:
 • Consolidar el nivell de coneixements generals dels participants.
 • Ampliar els coneixements generals, amb temes nous i més complexos.
 • Enfocar la comptabilitat cap els seus objectius de informació final.
 • Identificar, estudiar i analitzar la relació entre comptabilitat i fiscalitat.
 • Analitzar les conseqüències fiscals de les decisions comptables.
 • Aconseguir una autonomia important del alumne en el camp comptable.

En definitiva, capacitar-lo perquè pugui portar una comptabilitat senzilla.

Temari:
1. Recordatori de conceptes generals.
 1.1. Cas pràctic.

2. Immobilitzat.
 2.1. Valoració dels immobilitzats.
 2.2. Amortització.
 2.2.1. Comptabilització.
 2.2.2. Normativa fiscal de valoració.

3. Provisions i deterioraments de valor.
 3.1. Concepte de provisió i de deteriorament de valor.
 3.1.1. El principi de prudència.
 3.2. Principals provisions en el PGC.
 3.2.1. Tractament comptable inicial i posterior.
 3.3. Principals deterioraments de valor en el PGC.
 3.3.1. Tractament comptable inicial i posterior.
 3.4. Regulació de les provisions i deterioraments en el Impost de Societats.
 3.4.1. Provisions i deterioraments deduïbles i no deduïbles.

4. Moneda estrangera.
 4.1. Concepte d’operació en moneda estrangera.
 4.1.1. Distinció d’operació en moneda estrangera i operacions amb l’exterior.
 4.2. Problemàtica comptable de les operacions amb moneda estrangera.
 4.2.1. Diferències de canvi.
 4.2.2. Partides monetàries i no monetàries.
 4.3. Tractament comptable de les operacions.
 4.3.1. En el moment de realitzar-se.
 4.3.2. En el moment final Ajustaments a final d’exercici.

5. Valors mobiliaris.
 5.1. Concepte de valors mobiliaris.
 5.2. Principals tipus de valors.
 5.2.1. Instruments de patrimoni.
 5.2.2. Instruments de deute.
 5.3. Classificació dels instruments financers actius en pel PCG.
 5.3.1. Informació que ens aporta la classificació.
 5.3.2. Grups.
 5.4. Classificació dels instruments financers actius en pel PCG de Pymes.
 5.4.1. Grups.
 5.5. Concepte de cost amortitzat.
 5.5.1. El tipus d’interès efectiu.
 5.5.2. Significat.
 5.5.3. Càlcul.
 5.6. Tractaments dels costos inicials de les operacions.
 5.7. Tractament de les diferències en el valor raonable dels instruments a final d’exercici.

6. Comptabilització del Impost de societats.
 6.1. Diferència entre impostos directe i impostos indirectes.
 6.1.1. Principals impostos de cada tipus.
 6.2. Definició del Impost de Societat.
 6.2.1. Àmbit d’aplicació.
 6.2.2. Base imposable.
 6.2.3. Tipus impositiu.
 6.3. Diferències entre el resultat comptable i la base imposable.
 6.3.1. Tipus de diferències: Permanents i temporànies.
 6.3.2. Diferències entre unes i altres.
 6.4. Comptabilització del impost.
 6.4.1. Impost corrent.
 6.4.2. Impost diferit.
 6.4.3. Actius i passius per diferències impositives.
 6.5. Bases imposables negatives.
 6.5.1. Compensació.
 6.5.2. Crèdit impositiu
.
Organitza
Destinataris
Curs subvencionat a travès del Consorci per la formació Continua de Catalunya destinat principalment a:
 • Treballadors en actiu (Autonòms o en règim general).
 • Treballadors que hagin estat en situació d'ERTO.
També podran accedir-hi, pendent de confirmació:
 • Treballadors en situació d'atur.
 • Treballadors de l'administració pública.


Si estàs interessat i vols inscriure't, pots fer-ho en qualsevol de les següents opcions:
 • Fes clic al botó superior "Inscriure't".
 • Posat en contacte amb nosaltres a travès del menú "Contacta".
 • Escriu-nos per Whatsapp.
Agenda de cursos
Data de inici:25/04/2023.
Data de finalització: 13/07/2023.

Durada: 60 hores.
Horari
Dimarts i dijous de 18:30 a 21:00.
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per mostrar-te publicitat relacionada amb les teves preferències segons la teva navegació. Si continues navegant considerem que acceptes l'us de cookies. Més informació