Inici
Català Castellano English


Conducció de carretons elevadors homologat dins del Conveni del Metall

Àrea: Prevenció

Codi: 2766/2019

Horari: Divendres de 17 a 21

Durada: 20 hores [12 hores troncals + 8 hores específic]

Inici: 03/05/2019

Final: 31/05/2019

Preu: 320 €

Modalitat:VIES D'ACCÉS:

FORMACIÓ BONIFICADA - O - PRIVAT | PRIVAT


OBSERVACIONS:

L'alumne rebrà el certificat en conducció de carretons homologat per la FLM (Fundació laboral del Metall) i segons la Llei de Prevenció 31/1995, de 8 de novembre


OBJECTIUS:

Capacitat l'alumne amb la formació necessaria en matèria de Prevenció de Riscos Laborals per poder treballar en la indústria metal·lúrgica segons les especificacions dictaminades pel Conveni del Metall.

Persones que vulguin aconseguir la certificació per la conducció de carretons elevadors homologada per poder treballar en la indústria metal·lúrgica.


DIRIGIT A:

Persones que vulguin aconseguir la formació en Prevenció de Riscos Laborals imprescindible per treballar dins del sector del metall desenvolupant la seva activitat en conducció de carretons.

Persones que ja tinguin la formació troncal en Prevenció de Riscos Laborals homologat pel conveni del metall i vulguin aconseguir la certificació per la manipulació de carretons elevadors.

Les persones que ja tinguin la formació en prevenció de Riscos Laborals del sector del metall només serà necessari que realitzin la formació específica de 8 hores.


PROGRAMA:

Formació comuna o troncal (12 hores)
1. Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i del seu entorn.
- Riscos i mesures preventives.
- Coneixement de l’entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d’un punt de vista preventiu.
- Emmagatzematge i apilament de materials.
- Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.
- Ordre i neteja
- Senyalització. Trànsit pel centre de treball.

2 Interferències entre activitats.
- Activitats simultànies o successives.

3 Drets i obligacions.
- Marc normatiu general i específic.
- Organització de la prevenció.
- Foment de la presa de consciencia sobre la importància d'involucrar-se en la prevenció de riscos laborals.
- Participació, informació, consulta i propostes.

4 Seguretat vial.

5. Primers auxilis i mesures d’emergència.
- Coneixements específics bàsics. Objectius i funcions.


Formació específica en conducció de carretons elevadors (8 hores)
- Pèrdua d’estabilitat del carretó elevador.
- Pèrdua d’estabilitat de la carrega
- Operacions de carrega i descarrega
- Transport de carregues
- Riscos per al conductor i per als peatons i les corresponents mesures preventives
- Xocs contra objectes
- Atrapaments
- TraumatismesC. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.