Inici
Català Castellano English


COML001PO - CONDUCCIÓ DE CARRETONS ELEVADORS

Àrea: Prevenció

Codi: ESTATAL 2019

Horari: PER DETERMINAR

Durada: 8 HORES

Inici:

Final:

Preu:

Modalitat: PresencialVIES D'ACCÉS:

CURSOS SUBVENCIONATS PER TREBALLADORS I AUTONOMS | PRIVAT


OBSERVACIONS:

PENDENT D'APROVACIÓ

Curs pendent d’aprovació
Curs 100% subvencionat per el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
Per obtenir l’acreditació es requereix una assistència mínima del 75% de les sessions presencials, així com també la superació d’un examen o prova.


OBJECTIUS:

Adquirir les competències i habilitats necessàries per a la correcta conducció i
maneig de carretons elevadors amb control de les càrregues total i seguretat en la tasca.


DIRIGIT A:

Preferentment a treballadors del sector de la industria del metall que vulguin adquirir coneixements


PROGRAMA:

1. L'OFICI DE L'OPERADOR DE CARRETONS:
1.1. Descripció de la professió de carretillero
1.2. Les responsabilitats del carretillero.
2. EL CARRETÓ ELEVADOR:
2.1. Descripció del carretó elevador.
2.2. Tipus de carretons:
2.2.1. Classificació per la seva manera d'acció.
2.2.2. Classificació per la seva manera de conducció.
2.2.3. Classificació per l'altura d'elevació.
2.2.4. Classificació per la manera de desplaçament.
2.2.5. Classificació per la font d'energia.
2.2.6. Classificació per la naturalesa de les rodes.
2.3. Parts d'un carretó elevador:
2.3.1. Pòrtic de Seguretat.
2.3.2. Masteler elevador.
2.3.3. Gat.
2.3.4. Roda Motriu.
2.3.5. Roda Directriu.
2.3.6. Xassís.
2.3.7 Contrapès.
3. MECÀNICA I MANTENIMENT DEL CARRETÓ:
(Aquest epígraf només s'emplenarà si existeixen requisits legals per a l'exercici de la professió)
9. Requisits oficials dels centres:
(Aquest epígraf només s'emplenarà si per a la impartició de la formació existeix algun requisit d'homologació /
autorització del centre per part d'una altra administració competent.
– Disponibilitat d'un servei d'atenció a usuaris que proporcioni suport tècnic i mantingui la
infraestructura tecnològica i que, de forma estructurada i centralitzada, atengui i resolgui les consultes i
incidències tècniques de l'alumnat. El servei, que haurà d'estar disponible per a l'alumnat des de l'inici
fins a la finalització de l'acció formativa, haurà de mantenir un horari de funcionament de
demà i de tarda, haurà de ser accessible mitjançant telèfon i missatgeria electrònica i no podrà
superar un temps de demora en la resposta superior a 2 dies laborables.
2. Requisits tècnics del contingut virtual d'aprenentatge
Per a garantir la qualitat del procés d'aprenentatge de l'alumnat, el contingut virtual d'aprenentatge de les
especialitats formatives no dirigides a l'obtenció de certificats de professionalitat mantindrà una
estructura i funcionalitat homogènia, complint els següents requisits:
– Com a mínim, ser els establerts en el corresponent programa formatiu que consti en el fitxer
d'especialitats formatives previst en l'article 20.3 del Reial decret 395/2007, de 23 de març i estigui
associat a l'especialitat formativa per a la qual se sol·licita inscripció.
– Estar referits tant als coneixements com a les destreses pràctiques i habilitats recollides en
els objectius d'aprenentatge dels citats programes formatius, de manera que en el seu conjunt permetin
aconseguir els resultats d'aprenentatge previstos.
– Organitzar-se a través d'índexs, mapes, taules de contingut, esquemes, epígrafs o titulars de fàcil
discriminació i seqüenciés pedagògicament de tal manera que permeten la seva comprensió i retenció.
– No ser merament informatius, promovent la seva aplicació pràctica a través d'activitats d'aprenentatge
(autoevaluables o valorades pel tutor-formador) rellevants per a la pràctica professional, que
serveixin per a verificar el progrés de l'aprenentatge de l'alumnat, fer un seguiment de les seves dificultats d'aprenentatge
i prestar-li el suport adequat.
– No ser exclusivament textuals, incloent variats recursos (necessaris i rellevants), tant estàtics
com interactius (imatges, gràfics, àudio, vídeo, animacions, enllaços, simulacions, articles, fòrum,
xat, etc.). de forma periòdica.
– Poder ser ampliats o complementats mitjançant diferents recursos addicionals als quals l'alumnat
pugui accedir i consultar a voluntat.
– Donar lloc a resums o síntesis i a glossaris que identifiquin i defineixin els termes o vocables
bàsics, rellevants o claus per a la comprensió dels aprenentatges.
– Avaluar la seva adquisició durant o a la finalització de l'acció formativa a través d'activitats d'avaluació
(exercicis, preguntes, treballs, problemes, casos, proves, etc.), que permetin mesurar el
rendiment o acompliment de l'alumnat.
3.1. El motor tèrmic.
3.2. El manteniment del carretó elevador: bateries, implementos, el masteler, transmissions, màquines
retràctils, rodes…
3.3. Proveïment de carburant i conservació.
3.4. Reparació d'avaries.
3.5. El manteniment i les consignes de seguretat.
3.6. Proveïment de carburant i conservació.
4. MANEIG DE CARRETONS ELEVADORS:
4.1. Comprovacions abans de la posada en marxa.
4.2. L'estabilitat del carretó.
4.3. Carretó parat.
4.4. Carretó en moviment.
4.5. Normes de circulació.
4.6. Zona de treball:
4.6.1. Estat del sòl.
4.6.2. Selecció de rodes.
4.6.3. Rodes Pneumàtiques.
4.6.4. Rodes sense aire.
4.6.5. Senyalització.
4.6.6. L'altura de pas.
4.6.7. Circulació per rampes.
4.6.8. Estabilitat de les càrregues.
4.6.9. Ponts d'accés.
4.6.10. Il·luminació dels llocs de treball.
4.6.11. Circulació en la via pública.
4.6.12. Locals.
4.6.13. Passadissos de circulació.
4.6.14. Portes o altres obstacles fixos.
4.6.15. Girs.
4.7. La càrrega:
4.7.1. Interacció entre la càrrega i el carretó.
4.7.2. Comportaments de la càrrega.
4.7.3. Assegurament de càrrega.
4.7.4. Manipulació de càrregues.
4.7.5. Transport de càrregues suspeses.
4.7.6. Aixecament de càrrega.
4.7.7. Marxa amb càrrega.
4.7.8. Descarregar càrregues.
4.7.9. Implementos per a la manipulació de diferents tipus de càrregues.
4.7.10. Flux logístic intern de càrregues i serveis.
4.7.11. Indicacions de seguretat per a elevar o dipositar càrrega.
4.7.12. Posicionament en l'estiba i desestiba de palets en prestatgeries.
4.8. Paletización:
4.8.1 .Diferents tipus de paletes.
4.8.2. Sistemes de paletización.
4.8.3. Posicionament en l'estiba i desestiba de palets en prestatgeries.
4.9. El magatzematge:
4.9.1. Nocions de magatzematge.
4.9.2. Consignes i nocions de magatzematge.
5. SIMBOLOGIA:
5.1. Símbols per a la manipulació de càrregues.
5.2. Símbols relacionats amb el motor.
5.3. Símbols d'informació o identificació.
5.4. Senyalització.
5.5. Senyals de maniobra més usuals.
6. SEGURETAT EN LA CONDUCCIÓ DE CARRETONS:
6.1 Condicions dC. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.