Inici
Català Castellano English


ANGLES C1 + FCO

Àrea: Idiomes

Codi: FOAP 2019

Horari: DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9 A 13 HORES

Durada: 280 HORES

Inici: 17/02/2020

Final: 03/06/2020

Preu:

Modalitat:VIES D'ACCÉS:

CURSOS SUBVENCIONAT PER PERSONES DESOCUPADES | PRIVAT


OBSERVACIONS:

Aquest curs és totalment bonificable a través de les quotes de la Seguretat Social de l’empresa pels treballadors de règim general. Segons crèdit disponible de l’empresa. Des d’Infocentre us gestionen tot el procés de bonificació sense cap cost addicional. Demaneu informació.


OBJECTIUS:

L’ensenyament d’idiomes en aquest nivell té com a finalitat capacitar l’alumnat per utilitzar l’ idioma amb flexibilitat, eficàcia i precisió en tot tipus de situacions, en els àmbits personal, públic, acadèmic i professional, que requereixin comprendre i processar textos orals i escrits extensos i complexos, en diverses varietats estàndard de la llengua, amb un repertori d’estructures i de lèxic ampli i que tractin sobre temes tant abstractes com concrets encara que l’alumne no hi estigui familiaritzat.


DIRIGIT A:

Persones amb un nivell B1 assolit i que volen obtenir un domini de la llengua anglesa


PROGRAMA:

Adquirir l’habilitat o capacitat de:
•Utilitzar l’ idioma amb flexibilitat i eficàcia, adaptant-se amb precisió i coherència al context, a les intencions i als interlocutors per comunicar-se de forma fluida i espontània, fins i tot en situacions complexes o en circumstàncies adverses.

•Utilitzar un repertori de recursos prou ampli i ric, tant lingüístics com no lingüístics, per comunicar-se gairebé sense esforç, mostrant de manera consistent un grau alt
de correcció gramatical i lèxica i un domini ampli de les estratègies discursives.

•Comprendre, resumir i sintetitzar textos escrits i orals, extensos i complexos, de diferents tipologies, formats i temes, en les varietats estàndard de la llengua i en diversos registres, ajustant-los amb eficàcia als recursos lingüístics de que es disposa per a un context específic, per tal de captar sentits implícits o càrregues connotatives, encara que l’accent sigui desconegut.

•Identificar i valorar les normes i convencions socials de les comunitats on es parla l’ idioma objecte d’estudi, a partir de l’experiència de les pròpies normes i convencions, en contextos plurilingües i pluriculturals.

•Utilitzar la consciència de la pròpia identitat cultural per aproximar-se a les altres cultures sense prejudicis, i per actuar com a mediador cultural.

•Establir un control conscient sobre els factors que condicionen el procés d’aprenentatge per tal d’assumir-ne la gestió i poder formular fites pròpies, aprofitant els recursos de què es disposa i experimentant l’ús estratègic de nous procediments

•Tecnologies de la Informació i la Comunicació– tant en el procés d’aprenentatge com en l’ús de la llengua.C. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.