Competències digitals: estàs al dia, segons la Comissió Europea?

Les competències digitals no són només assumpte dels nous perfils d’ocupació nascuts del panorama electrònic: la societat actual obliga a disposar d’un cert grau de competència en el món digital, sigui per a gestionar la nostra vida personal, sigui en l’ambient professional. 

No obstant això, l’índex d’Economia i Societat Digital (DESI) mostrava que, en 2019, més de la meitat de la població espanyola no disposava d’uns mínims en aquesta matèria.

 Però què són exactament les competències digitals?

Aquest terme fa referència al conjunt de coneixement, capacitats, destreses, habilitats i actituds necessàries per a utilitzar de manera estratègica la informació digital. La finalitat és que siguem capaços de treballar, relacionar-nos amb altres persones, amb l’administració, de comprar o de gaudir de temps d’oci per internet. 

Conscient de la importància d’aquestes competències, la Comissió Europea s’ha encarregat de crear un marc de referència comú per a avaluar les habilitats bàsiques per a viure en la societat digital en la qual ens trobem. 

Aquest marc de referència s’anomena DigComp 2.1 i defineix 21 competències digitals que tot ciutadà hauria de disposar avui en dia. Aquestes competències es reparteixen en cinc blocs: alfabetització digital, comunicació i col·laboració, creació de contingut digital, seguretat i resolució de problemes. Vegem en detall cada un d’ells:

Alfabetització digital 

Aquest bloc engloba tres competències relatives a la identificació, localització, emmagatzematge i anàlisi de la informació digital. 

1.     Navegació, cerca i filtrat d’informació i contingut digital. Algunes maneres d’avaluar aquesta competència seria comprovar si l’usuari sap utilitzar correctament el cercador Google, si sap utilitzar les cerques avançades i si és capaç de fer ús d’altres motors de cerca.

2.     Avaluació de dades, informació i contingut digital. Té la persona la capacitat de detectar fake news o, al contrari, té tendència a creure tot el llegeix en línia? Aquesta habilitat avalua si l’individu és capaç d’identificar qui està darrere d’una informació i de mantenir un sentit crític. 

3.     Gestió de dades, informació i contingut digital. Identifica la persona on estan els documents que es descarrega de la xarxa? Sap fer còpies de seguretat a alguna solució cloud? Aquesta competència té en compte la capacitat per a organitzar, emmagatzemar i processar dades d’entorns digitals.

Comunicació i col·laboració

Són totes aquelles capacitats per a comunicar-se, col·laborar, interactuar i participar en equips i xarxes virtuals. 

4.     Interactuar a través de tecnologies digitals. Aquesta competència suposa fer ús dels diferents dispositius i plataformes disponibles segons el context: correu electrònic, telèfon, videoconferències, xats, blogs, xarxes socials, etc. L’usuari hauria d’entendre les diferències d’ús, per exemple, entre Instagram i Linkedin. 

5.     Compartir a través de tecnologies digitals. Les habilitats que permeten a l’usuari compartir contingut, com una imatge o un vídeo massa pesat que s’ha d’adjuntar a través d’un gestor cloud. 

6.     Participació ciutadana a través de tecnologies digitals. Són les competències que ens permeten relacionar-nos amb l’administració i l’esfera pública. És l’usuari capaç de realitzar tràmits per internet, com la declaració IRPF, el pagament de multes o operacions bancàries?

7.     Col·laborar a través de tecnologies digitals. És la capacitat per a treballar en col·laboració amb altres usuaris en línia, gràcies, per exemple, a Google Docs o a altres softwares lliures.

8.     Comportament en línia. Existeixen certes regles no escrites pel que fa a la comunicació digital. Per exemple, resulta estrany escriure un correu en majúscules o deixar sense resposta a algú que ens envia missatges per Whatsapp. 

9.     Gestió de la identitat digital. Significa ser conscient de la nostra empremta digital i saber gestionar les dades que un mateix produeix per tal de construir i protegir la reputació d’un mateix. 

Contingut digital

 Són les capacitats que permeten crear, configurar, ampliar i editar contingut digital. 

10.  Desenvolupar contingut digital. Sap la persona gravar àudio, vídeo, crear àlbums de fotografia digital o crear una web amb un CMS com Wordpress?

11.  Integrar i reelaborar contingut digital. Per altra banda, és l’usuari capaç d’utilitzar editors d’àudio, d’imatges o de vídeos? 

12.  Copyright i llicències d’ús. S’avalua la capacitat de l’usuari per a discernir entre el contingut amb llicència Creative Commons, gestionar el contingut amb drets d’autor i realitzar citacions. 

13.  Programació. Engloba els fonaments bàsics en programació i entendre les bases de la intel·ligència artificial, el Machine learning o el funcionament dels algoritmes.

Seguretat digital

Aquest bloc engloba la sèrie de coneixements necessaris per a protegir dispositius, persones, contingut, dades personals, la privacitat o, inclús, el medi ambient.

14.  Protecció de dispositius. Sap la persona utilitzar un antivirus? Analitza el que descarrega abans de fer-ho? Sabria utilitzar un Firewall o canviar la IP del router de la wifi?

15.  Protecció de dades personals i privacitat. Es tracta de disposar d’una política de contrasenyes segura, saber encriptar fitxers i correus electrònics o saber detectar correus amb phishing.

16.  Protecció de la salut i el benestar. L’usuari ha de ser conscient que l’ús o abús de les tecnologies pot derivar a problemes d’addicció i de dependència extrema. L’auge de les noves tecnologies ha sigut, en general, més ràpid que la integració d’aquesta destresa i per aquest motiu comencem a trobar centres de desintoxicació digital. 

17.  Protecció del medi ambient. Encara existeix, també, un gran desconeixement pel que fa a l’impacte que les tecnologies, com els servidors o les mineries de criptomonedes tenen sobre el medi ambient. Actualment, les infraestructures TIC generen més del 2% de les emissions mundials de CO₂ i aquesta xifra va en augment. 

Resolució de problemes

Són totes aquelles habilitats que ens permeten resoldre problemes digitals i explorar noves maneres d’aprofitar la tecnologia. 

18.  Resoldre problemes tècnics. Es tracta de saber identificar problemes tècnics a l’hora d’operar amb dispositius i utilitzar entorns digitals. No caldrà, en tots els casos, saber resoldre la incidència per un mateix, però si saber on documentar-se o a qui acudir. 

19.  Identificació de necessitats i respostes tecnològiques. És capaç l’usuari de seleccionar i personalitzar les eines digitals per a ajustar-les a les seves necessitats? 

20.  Ús creatiu de tecnologies digitals. Engloba els coneixements que permeten utilitzar les tecnologies digitals per a crear coneixement, innovar en processos i productes i aprendre a resoldre problemes conceptuals en l’entorn digital.

21.  Identificació de bretxes de competència digital. Si bé és complicat que una persona no nativa en el món digital disposi de totes les destreses vistes anteriorment, serà determinant que sàpiga identificar aquestes carències i s’intenti formar o demani ajuda a les generacions més joves. 

I tu, has identificat alguna carència?

La bona notícia és que existeix una gran quantitat de formacions orientades a alfabetitzar les persones amb l’objectiu que guanyin fluïdesa en l’ús de les eines digitals. 

Pots consultar la nostra oferta en formació a través d’aquest enllaç o escriure’ns per a explicar-nos quines són les teves necessitats o les del teu equip. 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per mostrar-te publicitat relacionada amb les teves preferències segons la teva navegació. Si continues navegant considerem que acceptes l'us de cookies. Més informació