Upskilling: què és, quins són els seus avantatges i com s’implementa?

L’evolució tecnològica, la digitalització dels llocs de treball i la globalització estan produint canvis accelerats en el món professional. 

Com a conseqüència, cada dia neixen noves necessitats laborals per les quals les persones provinents del model educatiu tradicional no han estat preparades. 

Per a fer-hi front, els professionals i les empreses aposten cada cop més per l’aprenentatge continu. Dues estratègies que condueixen a aquest propòsit són el reskilling i l’upskilling.

Mentre que el reskilling busca una reinvenció parcial de les competències del treballador perquè sigui capaç d’assumir noves funcions, l’upskilling té com a objectiu millorar les competències del treballador dins les funcions que desenvolupa normalment

Vegem més en detall en què consisteix aquesta estratègia: 

Què és upskilling?

L’upskilling és una estratègia d’aprenentatge continu que permet al treballador millorar les habilitats que li són necessàries dins de les seves funcions habituals. 

Aquesta estratègia sorgeix de la necessitat de solucionar una bretxa molt freqüent entre el que necessita una empresa dels seus treballadors i el que aquests estan capacitats per a exercir, una situació que succeeix, principalment, per tres motius: 

 1. La dissociació entre un sistema educatiu poc actualitzat i les competències que necessiteu, avui en dia, les empreses.
 2.  L’envelliment de la població activa que, en molts casos, no està formada per a adaptar-se als avenços tecnològics.
 3.  La innovació constant i la digitalització de l’entorn laboral. 

Però el cert és que, a més de sorgir com a resposta a una necessitat del panorama laboral, l’upskilling comporta una sèrie d’avantatges, tant per a l’empresa com per al treballador. 

Avantatges de l’upskilling

Per a l’empresa

 • Estalvi de diners en la contractació de nous empleats. Tot i que l’upskilling suposa invertir en formació, aquesta és menys elevada que si s’hagués de contractar a treballadors nous. No només s’estalvia en els costos de contractació, sinó que també es redueix la corba d’aprenentatge.
 • Augment de la competitivitat de l’empresa. Formar als treballadors perquè aprenguin o millorin les seves competències és una manera eficaç d’assegurar que una empresa segueix sent competitiva en un panorama d’evolució constant.  
 • Millorar el compromís i retenir el talent. Les noves generacions esperen que el seu lloc de treball els ofereixi quelcom més enllà que un salari decent. A la majoria dels treballadors actuals, també els preocupa tenir oportunitats de desenvolupar-se professionalment. 

Per als treballadors

 • Obtenir un augment de salari. Si el treballador aporta noves habilitats i pot demostrar que aquestes beneficiaran a l’empresa, és possible que pugui optar a un augment de salari.
 • Evolucionar en la seva carrera professional. Com s’esmentava, una de les inquietuds dels treballadors actuals és la de tenir l’oportunitat d’evolucionar en la seva carrera professional, ja que són conscients que això millorarà les seves condicions laborals presents o futures.
 • Millorar la vida laboral. L’aprenentatge continu no permet només accedir a unes millors condicions laborals, sinó que també millora el grau de satisfacció a la feina. Per exemple, l’adquisició de noves habilitats obre la possibilitat de desenvolupar altres tipus de tasques i responsabilitats que eviten la monotonia. 
 • Afavorir la superació personal. Acomplir activitats formatives també permet a la persona sentir-se realitzada i estimular les seves capacitats d’aprenentatge. La millora contínua permet aportar significat i motivació a la vida professional i personal dels treballadors.

Com s’implementa un pla d’upskilling?

Existeixen estratègies d’upskilling molt variades, ja que aquests plans formatius poden adaptar-se a qualsevol mena de necessitat i de tipologia d’empresa. 

Tot i això, la seva implementació sempre comptarà amb les fases següents: 

 1. S’identifiquen els objectius, tant de l’empresa com pel que fa a les metes personals dels treballadors. 
 2. Es busquen quines són les carències d’habilitats i competències de la plantilla. Es comença detectant quines són les habilitats que exigeix les tasques a desenvolupar i es realitza un estudi de si aquestes corresponen a les competències actuals dels treballadors.
 3. Es formula el pla d’upskilling. En aquesta fase, es té en compte els estudis realitzats durant les fases anteriors, així com el pressupost de l’empresa. El pla ha d’estar sempre subjecte a objectius SMART, és a dir, específics, mesurables, abastables, rellevants i de duració determinada. 
 4. Aprenentatge de les noves habilitats. L’objectiu d’aquesta fase és que la motivació no decaigui, ja que l’aprenentatge requereix temps i dedicació. Una bona manera d’aconseguir-ho és que l’empresa ofereixi incentius i ajuda als treballadors que participen en el programa.
 5. S’utilitzen les noves habilitats i competències. Resulta fonamental que s’apliqui el coneixement adquirit. L’empresa ha d’afavorir que el treballador pugui posar en pràctica les seves noves habilitats. 
 6. Cal mantenir-se adaptable. Els programes d’upskilling no són només una acció puntual, sinó que suposen un aprenentatge continu. Cada cert temps, cal analitzar si sorgeixen noves carències d’habilitats o si han canviat els objectius de l’empresa. 

Ser capaços de mantenir aquesta flexibilitat gràcies a l’aprenentatge continu ha de formar part de la cultura empresarial, ja que és un factor clau per a mantenir-se actualitzat en un panorama de canvi constant. 

Des d’Infocentre, dissenyem estratègies d’upskilling personalitzades segons la situació de cada empresa. Aquesta adaptació ens permet oferir el programa que garanteixi la millor rendibilitat d’inversió segons cada cas. Si t’agradaria disposar de més informació, pots contactar amb nosaltres aquí.  

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per mostrar-te publicitat relacionada amb les teves preferències segons la teva navegació. Si continues navegant considerem que acceptes l'us de cookies. Més informació