Inici Comparteix

Tècnic de qualitat

Inscriure'm 780 €
Descripció
 • Metodologia personalitzada amb base teòrica i pràctica.
 • Material didàctic.
 • Examen Online final que es realitzarà del 16 al 20 de desembre.
 • Gestió de la bonificació per a empreses  que vulguin bonificar el curs a través del crèdit de formació a les empresees ( 100% bonificable).
Objectius
Objectius generals:
 • Desenvolupar les habilitats i competències necessàries per complir amb èxit els rol i les funcions que requereix la posició de tècnic de qualitat.
 • Conèixer els principis fonamentals per la gestió d’un sistema APPCC.
 • Adquirir les eines necessàries per gestionar un sistema APPCC.
 • Obtenir el coneixement necessari per aconseguir implantar i mantenir un sistema APPCC.
 • Adquirir els coneixements per implantar i aplicar els pre requisits APPCC.
 • Conèixer els aspectes mes importants en una industria alimentaria en matèria de higiene i seguretat alimentaria.

Temari:
1. La gestió de la qualitat total.
 1.1. Conceptes: qualitat, seguretat alimentaria.
 1.2. Evolució històrica del concepte de qualitat.
 1.3. Costos de qualitat.

2. Eines de gestió i millora en la qualitat.
 2.1. Gestió basada en processos.
 2.2. La millora contínua.
 2.3. Gestió de la qualitat total
 2.4. Auditoria de qualitat.

3. APPCC.
 3.1. Introducció al sistema APPCC.
 3.2. Principals perills.
 3.3. Diagrama de flux.
 3.4. Etapes i avaluació de la anàlisis de perills.
 3.5. Determinació dels PCC i els seus límits i vigilància.
 3.6. Documentació i registres del sistema APPCC.
 3.7. Procediments de validació i verificació del sistema APPCC.
 3.8. Casos pràctics.

4. Pre requisits.
 4.1. Introducció als pre requisits.
 4.2. Pla de control de l’aigua.
 4.3. Pla de neteja i desinfecció.
 4.4. Pla de control de plagues i altres animals indesitjables.
 4.5. Pla de control de proveïdors.
 4.6. Pla de traçabilitat.
 4.7. Pla de control de temperatures.
 4.8. Pla de manteniment i calibratge d’instal·lacions, estris i equips.
 4.9. Pla de control dels al·lèrgens i substancies que provoquen intoleràncies alimentaries.
 4.10. Pla de control dels subproductes i residus.

5. Plans complementaris.
 5.1. Pla de no conformitats i accions correctores.
 5.2. Pla de control efectiu.
 5.3. Pla anàlisis.
 5.4. Control etiquetatge.
 5.5. Pla de Food Defense.
 5.6. Pla de formació.
 5.7. Pla d’auditories.
 5.8. Pla de control normatiu.
 5.9. Pla d’emergències i gestió de crisis.
 5.10. Pla de Food Fraud.
 5.11. Pla etiquetatge i FFTT.
 5.12. Pla de comunicació.
 5.13. Pla de la documentació.
 5.14. Pla I+D.
 5.15. Pla de control de cossos estranys.
 5.16. Pla de calibratge.

6. Medi Ambient – La gestió de residus.
 6.1. La gestió de residus.  Conèixer els principals residus que es poden general al sector i com classificar-los segons el CER (industrial, perillosos etc).
 6.2. Com gestionar-los correctament (Ubicació, magatzem, retirada).
 6.3. Gestió a través d’un gestor de residus, sistemes de recollida segons tipus.
 6.4. Altres requisits i tràmits:  DUCA, Declaració d’envasos, notificacions al SDR.
 6.5. Sistemes telemàtics de la Generalitat.

7. Habilitats del tècnic de qualitat (6/9 h aproximadament).
 7.1. Les principals habilitats del tècnic – Actitut i factors psicoemocionals.
 7.2. Habilitats de comunicació.
 7.3. La gestió de l’estrès.
 7.4. Habilitats de negociació i resolució de conflictes.

8. Tècniques d’auditoria (6/9 h aproximadament).
 8.1. Introducció: què és una auditoria? (definicions, terminologia,  criteris d'auditoria ...).
 8.2. Tipus d'auditoria, abast a auditar.
 8.3. Competències de l'auditor i actitut.
 8.4. Gestió de la auditoria: Preparació, Pla d'auditoria, realització in situ i documental, recopilació d'evidències,, notificacions, check list, redacció de l'informe final, No conformitats i pla d'accions correctores.

9. Normatives certificables.
 9.1. Hala’l.
 9.2. CCPAE.
 9.3. IFS Food, Logístics, Broker.
 9.4. BRC.
 9.5. ISO 22000.
 9.6. ISO 9001.
 9.7. ISO 14001.

Organitza
https://e-campus.infocentre.cat/admin.php?id_community=47&module=media&action=render&id_file=9002
Destinataris
 • Professionals del sector Agroalimentari: Controller, auxiliar de planta, responsables de producció, tècnics relacionats amb la gestió de la qualitat i la seguretat alimentaria, consultors, responsables i tècnics del laboratori,…
 • Titulats universitaris interessats en adquirir els coneixements necessaris per desenvolupar el rol i les funcions de tècnic de qualitat en el sector agroalimentari i canal Horeca.
Agenda de cursos
Pendent de confirmar - Previst durant l'any 2023.
Idioma del curs
Ca Català
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per mostrar-te publicitat relacionada amb les teves preferències segons la teva navegació. Si continues navegant considerem que acceptes l'us de cookies. Més informació