Inici
Català Castellano English

Notícies

 

23/10/2019 - Que significa un nivell de llengua estrangera? Com puc certificar-ho?

En aquesta època on qualsevol cosa es mesura, el coneixement d’una llengua també té la seva escala. Des de la creació del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües s’ha definit les capacitats d’expressió i comprensió oral en que es defineix aquest aprenentatge.

Dins del marc s’estableixen 3 nivells principals:

A – nivell bàsic
B – nivell independent
C – Usuari competent

que al seu moment es divideixen en 2 subnivells 1 i 2

Cal tenir present que encara que dins del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües els certificats tinguin una equivalència es pot donar el cas que segons la finalitat pel que es necessiti aquesta acreditació hi hagin opcions més adequades que altres. Així l’Aptis es presenta com una opció molt interessant per qualsevol persona que necessiti aconseguir mèrits dins d’un procés d’oposicions a una oferta de treball per l’administració mentre que l’IELTS es presenta com la millor opció quan una persona vol aconseguir un visat per anar a viure, treballar o estudiar en un país de parla anglesa.
A continuació podeu trobar les competències que defineixen cada nivell:

Nivell A: nivell bàsic

A1 - Accés

És capaç de comprendre i utilitzar expressions quotidianes d'ús molt freqüent així com frases simples destinades a satisfer necessitats de tipus immediat.
Poden presentar-se a si mateix i altres, demanar i donar informació personal bàsica sobre el seu domicili, les seves pertinences i les persones que coneix.
Pot relacionar-se de forma elemental sempre que el seu interlocutor parli a poc a poc i amb claredat i estigui disposat a cooperar

Certificats
Aptis A1
IELTS 1-2


A2: Plataforma

És capaç de comprendre frases i expressions d’ús habitual relacionades amb àrees d’experiència que li són especialment rellevants (informació bàsica sobre si mateix i la seva família, compres, llocs d’interès, ocupacions, etc.)
Sap comunicar-se en el moment de portar a terme tasques simples i quotidianes que no requereixen més que intercanvis simples i directes d’informació sobre qüestions que li són conegudes o habituals.
Sap descriure en termes simples aspectes del seu passat i entorn així com qüestions relacionades amb les seves necessitats immediates.

Certificats
APTIS A-2
IELTS 2 – 3,5Nivell B: nivell independent

B1: Intermedi

És capaç de comprendre els punts principals de textos clars i en llengua estàndard si tracten sobre qüestions que li són conegudes, ja sigui en situacions de treball, estudio o oci.
Sap desenvolupar-se amb la major part de les situacions que poden sorgir durant un viatge per zones on s'utilitza la llengua.
És capaç de produir textos simples i coherents sobre temes que li són familiars o en els que té un interès personal.
Pot descriure experiències, esdeveniments, desitjos i aspiracions, així com justificar breument les seves opinions o explicar els seus plans

Certificats
APTIS B1
IELTS de 3,5 a 5


B2: Intermedi alt

És capaç d’entendre les idees principals de textos complexes que tractin de temes tant concrets com abstractes,
inclòs si són de caràcter tècnic sempre que siguin dins del seu camp d’especialització.
Poden relacionar-se amb parlants nadius amb un grau de fluïdesa suficient i natural de manera que la comunicació es realitzi sense esforç per part d’algun dels interlocutors.
Pot produir textos clars i detallats sobre temes diversos així com defensar un punt de vista sobre temes generals indicant pros i contres de les diferents opcions.

Certificats
APTIS B2
IELTS de 5,5 a 6,5


Nivell C: Usuari competent

C1: Domini operatiu eficaç

És capaç de comprendre una àmplia varietat de textos extensos i amb cert nivell d'exigència, així com reconèixer en ells sentits implicats.
Sap expressar-se de manera fluida i espontània sense mostres molt evidents d'esforç per trobar l'expressió adequada.
Pot fer un ús flexible i efectiu de l'idioma per a fins socials, acadèmics i professionals.
Pot produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes amb certa complexitat mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.

Certificats
Aptis C
IELTS de 6,5 a 8


C2: Expertesa

És capaç de comprendre amb facilitat pràcticament tot el que sent o llegeix.
Sap reconstruir la informació i els arguments procedents de diverses fonts, siguin en llengua parlada o escrita i presentar-los de manera coherent i resumida.
Pot expressar-se espontàniament, amb gran fluïdesa i amb un grau de precisió que li permeti diferenciar petits matisos de significat inclòs en situacions de major complexitat.

Certificats
Aptis Advanced
IELTS 8-9


A continuació podeu trobar els enllaços a 2 grups per obtenir aquesta certificació i de manera subvencionada!

Curs anglès per obtenir - certificar nivell A2: http://www.infocentre.cat/calendari/cursos/1288
Curs anglès per obtenir - certificar nivell B1: http://www.infocentre.cat/calendari/cursos/1286

Vols millorar el teu anglès? Vols certificar aquests coneixements? Demana’ns informació! Et podem ajudar!

Tel: 93.883.33.01 /
C/ Sot dels Pradals, 20 Nau E 08500 Vic (Barcelona)

<< MÉS NOTÍCIES

Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.